Vesihuoltotyön aiheuttama vesikatko ti 27.2.2024 klo 9 alkaen Kakaravaaran, Viisarimäen, Satulakiven ja Rutalahden alueilla

Toivakan kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa laajasta vesikatkosta: Kakaravaaran, Viisarimäen, Satulakiven ja Rutalahden alueilla on alkamassa runkovesijohtoon liittyvästä vesihuoltotyöstä johtuva vesikatko tiistaina 27.2.2024 kello 09:00. Arvioitu päättymisaika on kello 13:00.

Vesihuoltolaitos pahoittelee huoltotyöstä aiheutuvaa häiriötä.

Toivakan vesihuollon ilmoitukset ja häiriökartan ennakoiduista ja yllättävistäkin vesikatkoista löytyvät osoitteessa toivakka.fi/hairiotiedotteet

Samalla häiriötiedotteet -sivulla voi rekisteröityä häiriötiedotteen tilaajaksi tekstiviestipalveluun, mikäli puhelinnumero ei ole julkinen, haluaa häiriötiedotteen esimerkiksi työnumeroon tai kotipaikka sijaitsee virallisesti muualla. Julkisiin häiriöalueella sijaitsevien asukkaiden numeroihin tiedotetekstiviesti lähetetään automaattisesti.

Soppaa ja seurustelua -päivät Nisulassa

Soppaa ja seurustelua -päivät Nisulassa

Kaikille avoimet tilaisuudet kello 11—13 Nisulan kylätalolla, os. Niemelä 19, 41660. Tilaisuudet alkavat ruokailulla (hinta 8 e). Paikalla kyläseuran edustajia, ev. lut. srk:n diakoni Elina Sarlund ja kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija Susanna Liljander.

Maanantai 29.1.
tuolijumppaa ja verenpaineen mittausta / toimintakykytestit sekä yhteislaulua

Maanantai 25.3.
tuolijumppaa, bingo ja yhteislaulua

Maanantai 22.4.
tuolijumppaa ja yhteislaulua

Kuljetustiedustelut:
kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija: 040 553 1456
diakoni: 040 716 4221

Järjestäjinä Nisulan kyläseura, Toivakan evankelis-luterilainen seurakunta ja Toivakan kunta.

Ilmoittaudu myyjäksi Toivakan joulumyyjäisiin

Toivakan joulumyyjäiset järjestetään 16.12.2023 klo 12-15 Toivakan koulukeskuksella!

Joulumyyjäiset laajenevat myös lisätapahtumana Vanhaan Pappilaan klo 14-17, jonne vain muutama käsityöläismyyjä mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Järjestäjä sopii tästä erikseen ottamalla myyjiin yhteyttä.

Haluatko myyjäksi tapahtumaan? Ilmoittaudu verkkolomakkeen kautta 30.11.2023 mennessä:

Tästä linkistä verkkolomakkeelle >>>

Jätä lomakkeella yhteystietosi, tiedot: mitä myyt, tarvitsetko lainapöydän / -pöytiä vai tuotko omasi, tarvitseeko myyntipöytäsi sijaita sähköpistokkeen läheisyydessä.

Koulukeskus sijaitsee osoitteessa Salomonin tie 3, 41660 Toivakka.

Lämpimästi tervetuloa mukaan myyjäisiin!

 

Lisätiedot:

Kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija Susanna Liljander, p. 040 553 14 56

susanna.liljander@toivakka.fi

Soppaa ja seurustelua -päivät Nisulan kylätalolla

Nisulan kylätalon Soppaa ja seurustelua -päivät jatkuvat maanantaista 25.9. alkaen.
Kaikille avoimet tilaisuudet järjestetään kello 11-13 Nisulan kylätalolla, os. Niemelä 19, 41660.

Tilaisuudet alkavat ruokailulla, jonka hinta on 8 euroa. Paikalla on Nisulan kyläseuran edustajia, evankelis-luterilaisen seurakunnan diakoni Elina Sarlund, kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija Susanna Liljander ja satunnaisesti hyvinvointisuunnittelija Satu Korhonen.

Ohjelma:

Maanantai 25.9.
– tuolijumppa, kesälaulujen laulua ja musiikkivisa

Maanantai 23.10.
– vt. kunnanjohtaja Touko Aalto vierailee. Yhteislaulua ja bingo

Maanantai 20.11.
– toimintakykytestejä ja joululaulujen laulua

Kuljetustiedustelut kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelijalle: 040 553 456

Järjestäjinä Nisulan kyläseura, Toivakan evankelis-luterilainen seurakunta ja Toivakan kunta

Toivakkatalon joulusulku

Toivakkatalo on suljettuna 26.12.2022 – 2.1.2023

  • vesihuollon ja kiinteistönhoidon päivystys 0400 571 039
  • sosiaali- ja kriisipäivystys 014 266 0149

Ajankohtaista kaavateiden aurauksesta 

Saamme muiden kuntien tavoin joka vuosi palautteita kaavateiden lumien aurauksesta niin, että palautteissa toivotaan yksittäisten postilaatikoiden tai pihaliittymien huomioimista siten,

että lunta ei näille paikoille siirtyisi. Ymmärrämme hyvin tämän kysymyksen, koska kysyjän taustalla voi olla esimerkiksi korkea ikä tai muu vaiva, jolloin lumitöiden tekeminen omassa pihaliittymässä on raskasta.

 

Yksilöllisten toiveiden toteuttaminen ei ole kaavateiden lumenaurauksessa taloudellisesti tai yhdenvertaisuuden näkökulmasta mahdollista.

Jos näitä toiveita ryhdyttäisiin toteuttamaan, auraustyö hidastuisi kokonaisuutena merkittävästi ja kuntalaisten tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu vaarantuisi.

Tämä tarkoittaisi myös lisälaskua tilaajalle, koska työn hinta perustuu tuntitaksaan.

 

Kaavatiet pyritään auraamaan yhdenvertaisin periaattein koko taajaman alueella ja tästä valitettavasti aiheutuu se, että lunta voi kertyä myös pihaliittymien tai postilaatikoiden eteen haitaksi.

Aina silloin, kun se on työn suorittamisen kannalta tehokkaasti mahdollista, lunta pyritään auratessa ohjaamaan sinne, missä tämä aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa.

Toivakan kunnan kaavateiden aurausta hoitaa tänä talvena edelleen sama tuttu urakoitsija, Koneurakointi Henry Laitinen Oy. Uuden sopimuskauden kilpailuttaminen on ohjelmassa ensi vuoden aikana.

 

 

Tiedote vedenjakelun häiriöstä 1.12.2022

Toivakan kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa

 

Maunosen vedenottamolla havaittiin tänään iltapäivällä pääpumppaamon automaation laiterikosta aiheutunut vakava toimintahäiriö. Vika pysäytti laitoksen vedenjakelun, jonka vaikutus ulottui hetkellisesti laajalle koko verkostoon. Verkoston painetta saatiin nostettua kirkonkylän Mannisen vedenottamosta, mutta verkoston paine ehti laskea laajalla alueella Toivakkaa.

 

Automaatiovika saatiin korjattua JTT Power Oy:n toimesta noin klo 18.00 ja vedenjakelu saatiin uudelleen Maunosella käyntiin.

 

Verkostossa voi esiintyä vielä illan aikana paineenvaihtelua ja tästä johtuvaa samentumaa. Verkostopaineen pitäisi normalisoitua illan aikana.

 

Mikäli havaitsette vedessä samentumaa, pyydämme juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei suositella käytettävän talousvetenä. Myös pesukoneiden käyttöä tulee välttää.

 

Seuraamme tehostetusti verkoston ja vedenjakelun palautumista normaaliksi lähituntien aikana.

 

Lisätietoja: tekninen johtaja Jari Lämsä p. 040 630 4035

Päivitetty 1.12.2022 klo 18.25.

—-

Ensitiedote! Laaja häiriö vedenjakelussa Toivakassa. Lisätietoja annetaan mahdollisimman pian. 1.12.2022 klo 17.52

 

Toivakan kunnanhallituksen 12.9. kokouksen päätöksiä

Kunnanhallitus kokousti 12.9. maanantaina ja esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. Esityslistalla olivat muun muassa harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022, Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myynnin kohentamistoimet, Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemavaakamuutos –ehdotus ja vastineiden sekä nähtäville asettamisen hyväksyminen, osavuosikatsaus sekä kiinteistönhoitajan tehtävän täyttöluvan hyväksyminen.

 

Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutos -ehdotus hyväksyttiin

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutoksen ehdotuksen ja vastineet ja asettaa sen nähtäville 30 vrk:n ajaksi.

 

Osavuosikatsaus

Kunnanhallitus päätti merkitä ehdotuksen tiedoksi: Päätösehdotuksena esitettiin kunnanhallituksen laittavan merkittäväksi osavuosikatsauksen 1-6 tiedoksi ja että, se esitetään edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Toisena päätösehdotuksena esitettiin kunnanhallituksen merkitsevän tilinpäätösennusteen sekä KSSHP:n alijäämien ennakoidut vaikutukset tiedoksi ja edelleen esitettäviksi tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022 hyväksyttiin

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Toivakan kunta hakee 500 000 euron harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta Valtiovarainministeriöltä vuonna 2022. Korotuksen hakeminen vuonna 2022 johtuu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin heikentyneen taloustilanteen arviosta.

 

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeen myynnin kohentamistoimissa edetään

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti edetä Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myynnin tehostamiseksi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän muutosehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus päätti 150 Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeen myynnin toteuttamisesta siten, että myyntikirjeellä lähestytään Suur-Savon Sähkö Oy:n nykyisiä kuntaomistajia. Myös muut kiinnostuneet tahot voivat jättää osakkeista tarjouksia. Yhden osakkeen hinnan tulee olla vähintään 8000 € per osake, kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Toivakan kunta voi myydä koko päättämänsä osakemäärän (150 kpl) tai osan siitä.

 

Kiinteistönhoitajan vakinaiseen työsuhteeseen hyväksyttiin täyttölupa

Päätösehdotus hyväksyttiin kunnanhallituksessa yksimielisesti ja täyttölupa myönnetään vakinaiselle kiinteistönhoitajan työsuhteiselle työntekijälle 1.11.2022 alkaen.

 

Lisätietoja:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p.040 52 31 633

 

Esittelijä kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p.050 307 6114

 

Koko pöytäkirja luettavissa täällä.