Tiedote vedenjakelun häiriöstä 1.12.2022

Toivakan kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa

 

Maunosen vedenottamolla havaittiin tänään iltapäivällä pääpumppaamon automaation laiterikosta aiheutunut vakava toimintahäiriö. Vika pysäytti laitoksen vedenjakelun, jonka vaikutus ulottui hetkellisesti laajalle koko verkostoon. Verkoston painetta saatiin nostettua kirkonkylän Mannisen vedenottamosta, mutta verkoston paine ehti laskea laajalla alueella Toivakkaa.

 

Automaatiovika saatiin korjattua JTT Power Oy:n toimesta noin klo 18.00 ja vedenjakelu saatiin uudelleen Maunosella käyntiin.

 

Verkostossa voi esiintyä vielä illan aikana paineenvaihtelua ja tästä johtuvaa samentumaa. Verkostopaineen pitäisi normalisoitua illan aikana.

 

Mikäli havaitsette vedessä samentumaa, pyydämme juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei suositella käytettävän talousvetenä. Myös pesukoneiden käyttöä tulee välttää.

 

Seuraamme tehostetusti verkoston ja vedenjakelun palautumista normaaliksi lähituntien aikana.

 

Lisätietoja: tekninen johtaja Jari Lämsä p. 040 630 4035

Päivitetty 1.12.2022 klo 18.25.

—-

Ensitiedote! Laaja häiriö vedenjakelussa Toivakassa. Lisätietoja annetaan mahdollisimman pian. 1.12.2022 klo 17.52

 

Toivakan kunnanhallituksen 12.9. kokouksen päätöksiä

Kunnanhallitus kokousti 12.9. maanantaina ja esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. Esityslistalla olivat muun muassa harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022, Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myynnin kohentamistoimet, Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemavaakamuutos –ehdotus ja vastineiden sekä nähtäville asettamisen hyväksyminen, osavuosikatsaus sekä kiinteistönhoitajan tehtävän täyttöluvan hyväksyminen.

 

Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutos -ehdotus hyväksyttiin

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutoksen ehdotuksen ja vastineet ja asettaa sen nähtäville 30 vrk:n ajaksi.

 

Osavuosikatsaus

Kunnanhallitus päätti merkitä ehdotuksen tiedoksi: Päätösehdotuksena esitettiin kunnanhallituksen laittavan merkittäväksi osavuosikatsauksen 1-6 tiedoksi ja että, se esitetään edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Toisena päätösehdotuksena esitettiin kunnanhallituksen merkitsevän tilinpäätösennusteen sekä KSSHP:n alijäämien ennakoidut vaikutukset tiedoksi ja edelleen esitettäviksi tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022 hyväksyttiin

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Toivakan kunta hakee 500 000 euron harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta Valtiovarainministeriöltä vuonna 2022. Korotuksen hakeminen vuonna 2022 johtuu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin heikentyneen taloustilanteen arviosta.

 

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeen myynnin kohentamistoimissa edetään

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti edetä Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myynnin tehostamiseksi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän muutosehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus päätti 150 Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeen myynnin toteuttamisesta siten, että myyntikirjeellä lähestytään Suur-Savon Sähkö Oy:n nykyisiä kuntaomistajia. Myös muut kiinnostuneet tahot voivat jättää osakkeista tarjouksia. Yhden osakkeen hinnan tulee olla vähintään 8000 € per osake, kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Toivakan kunta voi myydä koko päättämänsä osakemäärän (150 kpl) tai osan siitä.

 

Kiinteistönhoitajan vakinaiseen työsuhteeseen hyväksyttiin täyttölupa

Päätösehdotus hyväksyttiin kunnanhallituksessa yksimielisesti ja täyttölupa myönnetään vakinaiselle kiinteistönhoitajan työsuhteiselle työntekijälle 1.11.2022 alkaen.

 

Lisätietoja:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p.040 52 31 633

 

Esittelijä kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p.050 307 6114

 

Koko pöytäkirja luettavissa täällä.

Toivakka tänään

Kartta Nisulan tonteista

Toivakan kunnan Päijänteen rantamaisemiin sijoittuvien tulevien pientalotonttien karttaotteen pinta-alatiedot ovat vielä hyvin ohjeellisia ja tonttien muodot ja ulottuvuudet voivat vielä valmistelussa muuttua. Yleiskaavan mukaan myytävät alueet voivat käsittää myös osia kaavan maa- ja metsätalousalueista, mutta rakentamisen tulee tapahtua kaavan rakennuspaikoilla.

 

Yleiskaava sai lainvoiman – Päijänteen rantamille tulossa Toivakan kunnalle pientalotontteja myyntiin

Toivakan kunnalle aukeaa mahdollisuus laittaa omistamalleen maalle Päijänteen rannoille myyntiin pientalotontteja upealla sijainnilla. Kunnan maat sijaitsevat Laivasillantien varrella. Nisulaan kaavailtu pientalotonttialue etenee nyt kunnassa markkinoinnin valmisteluun. Alueen yleiskaava on jo saanut lainvoiman.

– Myynnin valmisteluun liittyvät näiden määräalojen lohkomiset ja koska ollaan yleiskaava-alueella, niin lohkomisten yhteydessä on käsiteltävä myös tieoikeudet nykyisiin yksityisteihin, toteaa tekninen johtaja Jari Lämsä.

Alueella ei ole vesihuoltoa tai sähköä valmiina, joten nämä tulee selventää luovutusehtoja laadittaessa. Kunnan pellot ovat tällä hetkellä vuokrattuna, joten myös maanvuokrasopimusten vaatimat irtisanomisajat on huomioitava.

Näiden määräalojen tai lohkottavien kiinteistöjen luovutusehtoja käsitellään kunnassa tulevan syksyn aikana.

Nisulan kylän venerantaan oli jo suunniteltu kunnan investointiohjelmassa rannan kunnostusta ja laiturin rakentaminen ensi vuodelle. Tätä asiaa ja aikataulua tarkennetaan myös tulevan syksyn talousarviovalmistelussa. Rannassa ollut vanha ja huonokuntoinen laituri on purettu. Lisäksi on vielä ennen alueen myyntiin laittoa ratkaistava rannassa olevan vanhan saunarakennuksen kohtalo.

Lisätietoja tonteista antaa Toivakan kunnan tekninen johtaja Jari Lämsä, puh. 040 630 4035 tai jari.lamsa@toivakka.fi sekä Toivakan kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, puh. 050 307 6114 tai helena.vuopionpera-kovanen@toivakka.fi.

 

Toivakan alueen kaavoituksesta lisätietoa

Koronanyrkin tiedote 14.1.

Tiedote 14.2.2022

 

Koronanyrkki on valmis luopumaan kaikista kokoontumisrajoituksista KSSHP:n alueelle – tilojen terveysturvalliseen käyttöön liittyvät rajoitukset jäävät toistaiseksi vielä voimaan

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP:n) tartuntatautien torjunnan johtoryhmä ns. Koronanyrkki on valmis luopumaan kaikista kokoontumisrajoituksista Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Asiasta tehdään lausuntopyyntö Sisä- ja Länsi-Suomen aluehallintovirastolle tämän päivän aikana. Lausunnossa pyydetään kumoamaan aikaisempi kokoontumisrajoitus sisätiloissa tapahtuviin tilaisuuksiin. Nykyinen kokoontumisrajoitus on voimassa (75 prosenttia osallistujamäärästä, määrätyt istumapaikat), kunnes  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt uuden päätöksensä. Tällä hetkellä ulkona tapahtuvissa tilaisuuksissa ei KSSHP:n alueella ole rajoituksia.

 

Koronanyrkin tänään tekemä päätös oli vastaus STM:n tekemään pyyntöön sairaanhoitopiireille. STM pyysi sairaanhoitopiirejä ottamaan kantaa viimeistään 14.2. ovatko alueella olevat rajoitukset välttämättömiä ja oikeasuhteisia ja onko niistä mahdollista luopua. Kokouksessa tuotiin esille, että tällä hetkellä koronavirusta on paljon liikkeellä koko KSSHP:n alueella, mutta sairastuneet ovat pääosin lieväoireisia, eikä sairaalakuormittavuus ole kasvanut. Kokouksessa todettiinkin, että kokoontumisrajoitukset eivät enää estä viruksen leviämistä tavalla, jolla olisi epidemiologista tai lääketieteellistä hyötyä ja kokoontumisrajoituksista voidaan KSSHP:n alueella luopua myös sisätilojen osalta.

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiriin jää vielä voimaan tartuntalain pykälä 58 d tilojen terveysturvallisesta käytöstä. Päätöksen mukaan tilojen käyttö on järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Päätös on voimassa 20.2.2022 saakka.

 

Koronanyrkki haluaa kuitenkin muistuttaa kaikkia alueen asukkaita, että vaikka rajoituksia puretaan maskien käyttö, turvaväleistä huolehtiminen ja hyvä käsihygienia on edelleen paras suoja koronaa vastaan. Koronan lisäksi kosketus- ja pisaratartuntana leviävät influenssa ja norovirus, joita on myös liikkeellä. Näitä voidaan ehkäistä samoilla tavoin kuin koronaa eli maskien käytöllä, turvaväleillä ja hyvällä käsihygienialla.

 

Koronanyrkki muistuttaa myös alueen asukkaita Valtioneuvoston antamasta etätyösuosituksesta, joka on tällä hetkellä voimassa helmikuun loppuun saakka.

 

Kokouksessa keskusteltiin myös Huoltovarmuuskeskuksen tilaamista pikatesteistä, joita tullaan jakamaan koululaisille vielä tämän kuun aikana. Kokouksessa todettiin, että KSSHP:ssä tullaan laatimaan kouluille ohjeistus pikatestien käytöstä. Ohjeet toimitetaan vielä tänään KSSHP:n alueella tartuntataudeista vastaaville lääkäreille, jotka jakavat ohjeet alueensa kouluille. Pääsääntö on, että pikatesteillä testataan vain oireisia lapsia.

 

Lisätietoja:

Juha Paloneva, KSSHP:n vs. johtaja, Koronanyrkin pj. 050 336 3695

Jaana Leppäaho-Lakka, KSSHP:n infektioylilääkäri 014 269 1578

 

Nuorten kesätyöhaku (Toivakan kunta)

Toivakan kunnan kesätyöhaku 14.2.-25.3.2022.

Kunnan kesätöitä voivat hakea 2006 syntyneet ja sitä vanhemmat nuoret.

Hakukaavakkeen voi tulostaa alla olevasta linkistä. Hakukaavakkeen voi myös noutaa Toivakkatalolta tai kirjastolta niiden aukioloaikoina.

https://www.toivakka.fi/wp-content/uploads/2022/01/Kesatyohakukaavake-2022.pdf

Hakukaavake palautetaan Toivakkatalon tai kirjaston postilaatikoon kirjekuoressa osoitteella KESÄTYÖHAKU/Satu Paalanen. Hakukaavakkeen voi palauttaa myös kirjaston asiakastiskille kirjaston aukioloaikoina.

Myös muu kuin tuotannollinen bisnes voi jatkossa sijoittua Viisarimäen yritysalueelle, kunhan asemakaavan muutos valmistuu. Kuvamanipulaatio.

Viisarimäen uusi kaava mahdollistaa enemmän

Toivakan Viisarimäen alue parin kilometrin päässä kirkonkylän taajamasta nelostielle päin on vuonna 2016 kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten alueeksi. Rakennetusta kerrosalasta viidennes sallitaan käytettäväksi pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälä- ja toimistotiloja varten, lisäksi osalla alueesta sallitaan myös yrityksen henkilökunnan käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset tai huoneistot. Kunnallistekniikka (kadut, vesihuolto ja valaistus) on valmiina, mutta alueelle ei ole tullut toimijoita.

Kesäkuussa 2021 tehtiin valtuustoaloite yritysalueen käyttötarkoituksen laajentamisesta elinkeino- ja yritysalueeksi. Käyttötarkoituksen laajennuksella pyritään edesauttamaan alueen rakentumista. Kunnanhallitus päätti elokuussa 2021 aloitteen lähettämisestä hallintopalveluiden ja teknisen toimen valmisteltavaksi. Viisarimäen asemakaavan muutoksen tavoitteena on sallia muukin kuin vain alueella tehtävään teolliseen tuotantotoimintaan liittyvä kaupallinen elinkeino- ja yritystoiminta. Päätavoite on saada alue rakentumaan ja jo odottamassa olevalle infralle käyttöä.

Kunta laati Viisarimäen yritysalueen asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. OAS asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä asia etenee kaavamuutokseksi todennäköisesti vielä tämän vuoden aikana.  

Teknisen johtajan valinta lykkääntyi

Toivakan teknisen johtajan virka on ollut haussa. Määräaikaan mennessä saapui tusina hakemusta, joista InHunt Group Oy:n suorittamien alkuhaastattelujen pohjalta kunnanhallituksen valitsema haastatteluryhmä valitsi jatkohaastatteluihin neljä hakijaa. Yksi hakijoista on kuitenkin vetänyt hakemuksensa pois haastattelun jälkeen. Koska hakijatilanne nyt on muuttunut, teknisen johtajan valinta palautetaan uudelleen valmisteltavaksi lisähaastatteluja varten ja asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan