Soppaa ja seurustelua -päivät Nisulan kylätalolla

Nisulan kylätalon Soppaa ja seurustelua -päivät jatkuvat maanantaista 25.9. alkaen.
Kaikille avoimet tilaisuudet järjestetään kello 11-13 Nisulan kylätalolla, os. Niemelä 19, 41660.

Tilaisuudet alkavat ruokailulla, jonka hinta on 8 euroa. Paikalla on Nisulan kyläseuran edustajia, evankelis-luterilaisen seurakunnan diakoni Elina Sarlund, kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija Susanna Liljander ja satunnaisesti hyvinvointisuunnittelija Satu Korhonen.

Ohjelma:

Maanantai 25.9.
– tuolijumppa, kesälaulujen laulua ja musiikkivisa

Maanantai 23.10.
– vt. kunnanjohtaja Touko Aalto vierailee. Yhteislaulua ja bingo

Maanantai 20.11.
– toimintakykytestejä ja joululaulujen laulua

Kuljetustiedustelut kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelijalle: 040 553 456

Järjestäjinä Nisulan kyläseura, Toivakan evankelis-luterilainen seurakunta ja Toivakan kunta

Toivakkatalon joulusulku

Toivakkatalo on suljettuna 26.12.2022 – 2.1.2023

  • vesihuollon ja kiinteistönhoidon päivystys 0400 571 039
  • sosiaali- ja kriisipäivystys 014 266 0149

Ajankohtaista kaavateiden aurauksesta 

Saamme muiden kuntien tavoin joka vuosi palautteita kaavateiden lumien aurauksesta niin, että palautteissa toivotaan yksittäisten postilaatikoiden tai pihaliittymien huomioimista siten,

että lunta ei näille paikoille siirtyisi. Ymmärrämme hyvin tämän kysymyksen, koska kysyjän taustalla voi olla esimerkiksi korkea ikä tai muu vaiva, jolloin lumitöiden tekeminen omassa pihaliittymässä on raskasta.

 

Yksilöllisten toiveiden toteuttaminen ei ole kaavateiden lumenaurauksessa taloudellisesti tai yhdenvertaisuuden näkökulmasta mahdollista.

Jos näitä toiveita ryhdyttäisiin toteuttamaan, auraustyö hidastuisi kokonaisuutena merkittävästi ja kuntalaisten tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu vaarantuisi.

Tämä tarkoittaisi myös lisälaskua tilaajalle, koska työn hinta perustuu tuntitaksaan.

 

Kaavatiet pyritään auraamaan yhdenvertaisin periaattein koko taajaman alueella ja tästä valitettavasti aiheutuu se, että lunta voi kertyä myös pihaliittymien tai postilaatikoiden eteen haitaksi.

Aina silloin, kun se on työn suorittamisen kannalta tehokkaasti mahdollista, lunta pyritään auratessa ohjaamaan sinne, missä tämä aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa.

Toivakan kunnan kaavateiden aurausta hoitaa tänä talvena edelleen sama tuttu urakoitsija, Koneurakointi Henry Laitinen Oy. Uuden sopimuskauden kilpailuttaminen on ohjelmassa ensi vuoden aikana.

 

 

Tiedote vedenjakelun häiriöstä 1.12.2022

Toivakan kunnan vesihuoltolaitos tiedottaa

 

Maunosen vedenottamolla havaittiin tänään iltapäivällä pääpumppaamon automaation laiterikosta aiheutunut vakava toimintahäiriö. Vika pysäytti laitoksen vedenjakelun, jonka vaikutus ulottui hetkellisesti laajalle koko verkostoon. Verkoston painetta saatiin nostettua kirkonkylän Mannisen vedenottamosta, mutta verkoston paine ehti laskea laajalla alueella Toivakkaa.

 

Automaatiovika saatiin korjattua JTT Power Oy:n toimesta noin klo 18.00 ja vedenjakelu saatiin uudelleen Maunosella käyntiin.

 

Verkostossa voi esiintyä vielä illan aikana paineenvaihtelua ja tästä johtuvaa samentumaa. Verkostopaineen pitäisi normalisoitua illan aikana.

 

Mikäli havaitsette vedessä samentumaa, pyydämme juoksuttamaan vettä hanan kylmältä puolelta niin kauan, kunnes vesi kirkastuu. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta ruskeaa vettä ei suositella käytettävän talousvetenä. Myös pesukoneiden käyttöä tulee välttää.

 

Seuraamme tehostetusti verkoston ja vedenjakelun palautumista normaaliksi lähituntien aikana.

 

Lisätietoja: tekninen johtaja Jari Lämsä p. 040 630 4035

Päivitetty 1.12.2022 klo 18.25.

—-

Ensitiedote! Laaja häiriö vedenjakelussa Toivakassa. Lisätietoja annetaan mahdollisimman pian. 1.12.2022 klo 17.52

 

Toivakan kunnanhallituksen 12.9. kokouksen päätöksiä

Kunnanhallitus kokousti 12.9. maanantaina ja esityslista hyväksyttiin yksimielisesti. Esityslistalla olivat muun muassa harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022, Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myynnin kohentamistoimet, Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemavaakamuutos –ehdotus ja vastineiden sekä nähtäville asettamisen hyväksyminen, osavuosikatsaus sekä kiinteistönhoitajan tehtävän täyttöluvan hyväksyminen.

 

Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutos -ehdotus hyväksyttiin

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutoksen ehdotuksen ja vastineet ja asettaa sen nähtäville 30 vrk:n ajaksi.

 

Osavuosikatsaus

Kunnanhallitus päätti merkitä ehdotuksen tiedoksi: Päätösehdotuksena esitettiin kunnanhallituksen laittavan merkittäväksi osavuosikatsauksen 1-6 tiedoksi ja että, se esitetään edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Toisena päätösehdotuksena esitettiin kunnanhallituksen merkitsevän tilinpäätösennusteen sekä KSSHP:n alijäämien ennakoidut vaikutukset tiedoksi ja edelleen esitettäviksi tiedoksi kunnanvaltuustolle.

 

Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2022 hyväksyttiin

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Toivakan kunta hakee 500 000 euron harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta Valtiovarainministeriöltä vuonna 2022. Korotuksen hakeminen vuonna 2022 johtuu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin heikentyneen taloustilanteen arviosta.

 

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeen myynnin kohentamistoimissa edetään

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti edetä Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myynnin tehostamiseksi kunnanjohtajan kokouksessa tekemän muutosehdotuksen mukaan.

Kunnanhallitus päätti 150 Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeen myynnin toteuttamisesta siten, että myyntikirjeellä lähestytään Suur-Savon Sähkö Oy:n nykyisiä kuntaomistajia. Myös muut kiinnostuneet tahot voivat jättää osakkeista tarjouksia. Yhden osakkeen hinnan tulee olla vähintään 8000 € per osake, kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti. Toivakan kunta voi myydä koko päättämänsä osakemäärän (150 kpl) tai osan siitä.

 

Kiinteistönhoitajan vakinaiseen työsuhteeseen hyväksyttiin täyttölupa

Päätösehdotus hyväksyttiin kunnanhallituksessa yksimielisesti ja täyttölupa myönnetään vakinaiselle kiinteistönhoitajan työsuhteiselle työntekijälle 1.11.2022 alkaen.

 

Lisätietoja:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p.040 52 31 633

 

Esittelijä kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p.050 307 6114

 

Koko pöytäkirja luettavissa täällä.

Toivakka tänään

Kartta Nisulan tonteista

Toivakan kunnan Päijänteen rantamaisemiin sijoittuvien tulevien pientalotonttien karttaotteen pinta-alatiedot ovat vielä hyvin ohjeellisia ja tonttien muodot ja ulottuvuudet voivat vielä valmistelussa muuttua. Yleiskaavan mukaan myytävät alueet voivat käsittää myös osia kaavan maa- ja metsätalousalueista, mutta rakentamisen tulee tapahtua kaavan rakennuspaikoilla.

 

Yleiskaava sai lainvoiman – Päijänteen rantamille tulossa Toivakan kunnalle pientalotontteja myyntiin

Toivakan kunnalle aukeaa mahdollisuus laittaa omistamalleen maalle Päijänteen rannoille myyntiin pientalotontteja upealla sijainnilla. Kunnan maat sijaitsevat Laivasillantien varrella. Nisulaan kaavailtu pientalotonttialue etenee nyt kunnassa markkinoinnin valmisteluun. Alueen yleiskaava on jo saanut lainvoiman.

– Myynnin valmisteluun liittyvät näiden määräalojen lohkomiset ja koska ollaan yleiskaava-alueella, niin lohkomisten yhteydessä on käsiteltävä myös tieoikeudet nykyisiin yksityisteihin, toteaa tekninen johtaja Jari Lämsä.

Alueella ei ole vesihuoltoa tai sähköä valmiina, joten nämä tulee selventää luovutusehtoja laadittaessa. Kunnan pellot ovat tällä hetkellä vuokrattuna, joten myös maanvuokrasopimusten vaatimat irtisanomisajat on huomioitava.

Näiden määräalojen tai lohkottavien kiinteistöjen luovutusehtoja käsitellään kunnassa tulevan syksyn aikana.

Nisulan kylän venerantaan oli jo suunniteltu kunnan investointiohjelmassa rannan kunnostusta ja laiturin rakentaminen ensi vuodelle. Tätä asiaa ja aikataulua tarkennetaan myös tulevan syksyn talousarviovalmistelussa. Rannassa ollut vanha ja huonokuntoinen laituri on purettu. Lisäksi on vielä ennen alueen myyntiin laittoa ratkaistava rannassa olevan vanhan saunarakennuksen kohtalo.

Lisätietoja tonteista antaa Toivakan kunnan tekninen johtaja Jari Lämsä, puh. 040 630 4035 tai jari.lamsa@toivakka.fi sekä Toivakan kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, puh. 050 307 6114 tai helena.vuopionpera-kovanen@toivakka.fi.

 

Toivakan alueen kaavoituksesta lisätietoa