Siirry sisältöön

Ajankohtaista kaavateiden aurauksesta 

Saamme muiden kuntien tavoin joka vuosi palautteita kaavateiden lumien aurauksesta niin, että palautteissa toivotaan yksittäisten postilaatikoiden tai pihaliittymien huomioimista siten,

että lunta ei näille paikoille siirtyisi. Ymmärrämme hyvin tämän kysymyksen, koska kysyjän taustalla voi olla esimerkiksi korkea ikä tai muu vaiva, jolloin lumitöiden tekeminen omassa pihaliittymässä on raskasta.

 

Yksilöllisten toiveiden toteuttaminen ei ole kaavateiden lumenaurauksessa taloudellisesti tai yhdenvertaisuuden näkökulmasta mahdollista.

Jos näitä toiveita ryhdyttäisiin toteuttamaan, auraustyö hidastuisi kokonaisuutena merkittävästi ja kuntalaisten tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu vaarantuisi.

Tämä tarkoittaisi myös lisälaskua tilaajalle, koska työn hinta perustuu tuntitaksaan.

 

Kaavatiet pyritään auraamaan yhdenvertaisin periaattein koko taajaman alueella ja tästä valitettavasti aiheutuu se, että lunta voi kertyä myös pihaliittymien tai postilaatikoiden eteen haitaksi.

Aina silloin, kun se on työn suorittamisen kannalta tehokkaasti mahdollista, lunta pyritään auratessa ohjaamaan sinne, missä tämä aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa.

Toivakan kunnan kaavateiden aurausta hoitaa tänä talvena edelleen sama tuttu urakoitsija, Koneurakointi Henry Laitinen Oy. Uuden sopimuskauden kilpailuttaminen on ohjelmassa ensi vuoden aikana.

 

 

Takaisin ajankohtaisiin