Polttoainepula voi keskeyttää suuren osan Linkki-liikenteestä 15.3.2024 alkaen

Päivitys 13.3.2024:

Aiemmasta tiedosta poiketen Linkki-paikallisliikenne toimii normaalisti ainakin vielä torstaina 14.3. Myös Linkki-VIP -palveluliikenne toimii toistaiseksi normaalisti.

Jatkosta pyritään tiedottamaan heti, siitä tiedetään. Kyse on poikkeustilanteesta, jossa liikennöintimahdollisuuksia pystytään tarkastelemaan nyt vain päivä kerrallaan.

 

Jyväskylän seudun joukkoliikenne LINKKI

Tiedote 12.3.2024

Polttoainepula voi keskeyttää suuren osan Linkki-liikenteestä 14.3.2024 alkaen

Koiviston Auto Jyväskylä Oy on ilmoittanut Linkki-liikennettä järjestävälle viranomaiselle 12.3. ylivoimaisesta esteestä, joka koskee lakon aiheuttamaa polttoaineen jakelun keskeytymistä. Ilmoitus koskee Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa ajettavaa Linkki-paikallisliikennettä. Liikennöitsijän polttoainetoimittaja Neste ei öljytuotealan lakon vuoksi pysty toimittamaan polttoainetta liikennöitsijälle. Öljytuotealan lakon on ilmoitettu kestävän 25.3.2024 saakka.

Koiviston Auto Jyväskylä varautui ilmoituksensa mukaisesti lakkoon täyttämällä varikkonsa polttoainesäiliöt, jotka riittävät muutaman päivän liikennöintiin. Korvaavia polttoaineen toimittajia on selvitetty, mutta toistaiseksi niitä ei ole löytynyt. Mikäli tarvittavia polttoainetäydennyksiä ei saada, liikennöitsijä voi ajaa Linkki-paikallisliikenteen linjoja ja vuoroja normaaliin tapaan enää keskiviikkona 13.3.2024.

Jos  polttoaineen saatavuuden tilanne ei muutu, liikennöinti lakkaa torstaiaamusta 14.3. alkaen Linkki-paikallisliikenteen linjoilla 3, 3K, 4K, 7, 8, 10, 12, 12K, 12T, 13, 14, 14M, 15, 15K, 16, 16M, 18, 18K, 20, 21, 21M, 22, 22M, 23, 25, 26, 27, 27K, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 38K, 38R, 39 ja 41. Vaikutukset ulottuvat myös Koiviston Auto Jyväskylän ajamaan seutuliikenteeseen.

 

Vaikutus ulottuu kaikkiin Linkki-liikennöitsijöihin

Koiviston Auto Jyväskylä on Linkki-paikallisliikenteen suurin liikennöitsijä. Kaksi muuta liikennöitsijää ovat Länsilinjat Oy (linjat 1, 1M, 2, 2M, 4, 19, 19L ja 42) sekä Tilausajot Mennään Bussilla Oy (linjat 5, 5K ja Linkki-VIP -palveluliikenne).

Länsilinjat pystyy arvionsa mukaan liikennöimään linjoja normaalisti ainakin keskiviikon 13.3., eli liikennöinti lakkaa torstaiaamusta 14.3. alkaen myös Länsilinjojen ajamilla linjoilla. Jatko riippuu polttoaineen saatavuudesta.

Tilausajot Mennään Bussilla liikennöimät linjat 5 ja 5K ajetaan biokaasuautoilla. Biokaasun saatavuuden pitäisi olla normaali, joten ja linjat pystyttäneen liikennöimään normaalisti. Myös Linkki-VIP -palveluliikenne pyritään ajamaan tähän tietoon normaalisti niin kauan, kuin polttoainetta on saatavilla.

 

Ajantasainen tieto liikenteestä

Seuraa Linkin viestintäkanavia mahdollisten muutosten varalta

Reittioppaalla https://reittiopas.jyvaskyla.fi pyritään näyttämään vain kulloinkin ajettavat vuorot.

Lisätiedot: Jyväskylän kaupunki, palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[a]jyvaskyla.fi