Jyväskylän seudun jätelautakunta tiedottaa: Jos saat tekstiviestillä kompostorikyselyn – älä säikähdä!

Jos saat tekstiviestillä kompostorikyselyn – älä säikähdä!

Jyväskylän seudun jätehuoltoviranomainen tulee lähettämään lähiviikkojen aikana tekstiviestitse linkkiä kyselylomakkeeseen, jossa pyydetään täyttämään tarkempia tietoja kiinteistön kompostorista. Tekstiviestin lähettäjänä puhelimessa näkyy Jyväskylä. Viestissä on verkkolinkki www.jyvaskylanseutu.fi- sivustolle, jota klikkaamalla pääsee siirtymään suoraan itse kyselylomakkeelle.

Jätehuoltoviranomainen on velvoitettu ylläpitämään jätelain nojalla rekisteriä kiinteistöistä, jotka kompostoivat biojätteen. Kyselyllä kysyttäviä tietoja kompostoreista kootaan kyseiseen kompostointirekisteriin, jotta saadaan selville kaiken sen biojätteen määrä, joka Suomessa kompostoidaan asukkaiden omissa kompostoreissa. Kompostoreihin menevän biojätteen määrä lasketaan osaksi valtakunnallista biojätteen kierrätysastetta, jonka avulla tarkastellaan, miten EU:n asettamat kierrätystavoitteet on saatu Suomessa toteutettua.

Tietoja kompostoreista kysellään nyt myös kyselyn avulla, sillä osa aikaisemmin ilmoitetuista tiedoista on lainsäädännön vaatimusten mukaisesti puutteellisia, joten vastaamalla kyselyyn tiedot saadaan päivitettyä ajan tasalle rekisteriin.

Kyselyssä kysytään sen kiinteistön sijaintikuntaa ja osoitetta, jolla kompostori sijaitsee. Lisäksi kysytään kompostorin tarkempia teknisiä ominaisuuksia (kuten tilavuutta) sekä sitä, käytetäänkö kompostoria kesäaikana vai ympärivuotisesti. Henkilötietoja ei lomakkeessa kysytä.

Lisätiedot:
Jyväskylän seudun jätelautakunta
jatelautakunta@jyvaskyla.fi
puh. 014 569 0178 (ti-ke klo 9–12, to klo 12–15)
www.jyvaskylanseutu.fi/jatehuolto