uk de

Nuorisotalo

Nuorisotalo Nuokku (Vanha Kunnanvirasto, Toivakantie 49)

Nuoristotalo on avoinna seuraavasti:

pe klo 17-21 (23) ja su klo 15-18. Aukiolosta ilmoitetaan myös facebook-sivuilla ja nuorten whatsup-ryhmissä.

Nuokulle ovat tervetulleita 7 lk. - alle 18 v nuoret.

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on ohjata alle 29-vuotiaita nuoria heidän tarvitsemansa tuen piiriin. Etsivä nuorisotyö tarjoaa ohjausta ja apua pohdiskeluihin sekä arkeen että opiskelu- ja työelämään liittyvissä asioissa. Yhteyttä etsivään nuorisotyöhön voi ottaa nuori itse tai nuoren ystävät ja muut läheiset. Yhteydenoton jälkeen nuoren kanssa luodaan tilanteeseen sopiva yhteistyösuunnitelma.

Nuorisolaki (27.1.2006/72) velvoittaa toisen asteen oppilaitoksia sekä puolustusvoimia luovuttamaan alle 25-vuotiaan, opiskelut tai asepalveluksen keskeyttäneen nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle silloin, kun nuorella arvioidaan olevan tarve etsivän nuorisotyön tarjoamaan tukeen.

Nuoren läheinen: Mikäli sinulla herää huoli sinulle läheisen nuoren tilanteesta tai ajattelet, että hän voisi kaivata tukea, ota yhteyttä.

Nuori: Mikäli olet ilman opiskelu- tai työpaikkaa tai kaipaat opiskeluun, työhön tai muuhun arkielämääsi liittyvää tukea tai ohjausta, ota yhteyttä.

Mietimme yhdessä tilanteeseen sopivimmat tukimuodot.

Toivakan kunnan etsivä Iivari Peltonen 040-670 0012

Työllisyyspalveluista vastaa Mia Friman 040 635 8088