Vaalit

Kuntavaalit 2021

Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.
Ennakkoäänestys on kotimaassa 7.–13.4.2021 ja ulkomailla 7.–10.4.2021.

Kuntavaaleissa voi äänestää joko varsinaisena vaalipäivänä tai ennakkoon. Kuntavaaleissa kussakin kunnassa on omat ehdokkaat, joten äänestäjä voi antaa äänensä vain oman kuntansa ehdokkaalle.

Äänioikeus kuntavaaleissa on Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä eli 18.4.2021 täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 26.2.2021 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Äänioikeus on myös muulla edellä mainitut edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä 26.2.2021 on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan eli kotikunta Suomessa 26.2.2019 lukien.

Äänestämällä kuntavaaleissa voit vaikuttaa kunnan päätöksentekoon.
Lisätietoa vaaleista https://vaalit.fi/kuntavaalit

Äänestys vaalipäivänä
Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin. Vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy kotiosoitteen perusteella.

Toivakassa vaalipäivän äänestyspaikka on Toivakan kirjasto, os. Iltaruskontie 4a, 41660 Toivakka.
Vaalipäivänä äänestyspaikka on avoinna kello 9-20.

Ennakkoäänestys
Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Toivakassa yleinen ennakkoäänestyspaikka on Toivakan kirjasto, os. Iltaruskontie 4a, 41660 Toivakka.
Ennakkoäänestyksen aukioloajat:
7.4. – 9.4.2021 klo 9.00 – 18.00
10.4. – 11.4.2021 klo 10.00 – 14.00
12.4. – 13.4.2021 klo 9.00 – 20.00