Vaalit

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit siirtyvät kesäkuulle https://vaalit.fi/aikataulut-kuntavaaleissa

 

Seuraavat vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021.
Ennakkoäänestys on kotimaassa 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021.

Kuntavaaleissa voi äänestää joko varsinaisena vaalipäivänä tai ennakkoon. Kuntavaaleissa kussakin kunnassa on omat ehdokkaat, joten äänestäjä voi antaa äänensä vain oman kuntansa ehdokkaalle.

Äänioikeus kuntavaaleissa on Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä eli 13.6.2021 täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan. Äänioikeus on myös muulla edellä mainitut edellytykset täyttävällä ulkomaalaisella, jos hänellä 23.4.2021 on ollut kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan eli kotikunta Suomessa 23.4.2019 lukien.

Äänestämällä kuntavaaleissa voit vaikuttaa kunnan päätöksentekoon.
Lisätietoa vaaleista https://vaalit.fi/kuntavaalit

Äänestys vaalipäivänä
Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin. Vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy kotiosoitteen perusteella.

Toivakassa vaalipäivän äänestyspaikka on Toivakan kirjasto, os. Iltaruskontie 4a, 41660 Toivakka.
Vaalipäivänä äänestyspaikka on avoinna kello 9-20.

Ennakkoäänestys
Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Toivakassa yleinen ennakkoäänestyspaikka on Toivakan kirjasto, os. Iltaruskontie 4a, 41660 Toivakka.
Ennakkoäänestyksen aukioloajat:

26.5. – 28.5.  klo 10.00 – 18.00
29.5. – 30.5. klo 10.00 – 13.00
31.5. – 4.6.    klo 10.00 – 18.00
5.6. – 6.6.     klo 10.00 – 13.00
7.6. – 8.6.      klo 10.00 – 19.00

Kotiäänestys Toivakassa toimitetaan henkilöille, joiden kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, etteivät he pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestyksessä saa äänestää Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään ti 1.6.2021 ennen klo 16 halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan. Kirjallinen ilmoitus lähetetään os. Toivakan kunnan keskusvaalilautakunta, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka. Puhelimitse ilmoitus tehdään keskusvaalilautakunnan sihteeri Heli Manniselle, p. 050 570 2433.

Ilmoittautumislomaketta on saatavilla Toivakan kunnan www-sivuilta (www.toivakka.fi) ja Toivakkatalolta.

 

Kirjeäänestys
Suomessa otettiin käyttöön kirjeäänestys ulkomailta vuodesta 2019 alkaen. Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Kirjeäänestyksessä äänioikeutettu vastaa itse siitä, että hän tilaa kirjeäänestykseen tarvittavat asiakirjat oikeusministeriön tilauspalvelusta riittävän ajoissa. Kirjeäänestysasiakirjojen tilaaminen alkaa 18.1.2021.

Lue lisää kirjeäänestyksestä ja kirjeäänestysasiakirjojen tilaamisesta.