Vt. kunnanjohtaja kertoo videolla ajankohtaiset talouskuulumiset

Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto kertoo videolla Toivakan kunnan ajankohtaiset talouskuulumiset.

Kohta 1.

1. 1,6 miljoonan alijäämä katettava 31.12.2024 mennessä

2. Taloutta sopeutettiin mm. veronkorotusten, menosäästöjen, omaisuuden myynnin ja yt-neuvotteluiden kautta

3. Kun valtion tuki kunnille pienenee, kuntien tulee järjestää talouttaan ja toimintaansa uudella tavalla

Kohta 2.

1. Suur-Savon Sähkön osakkeiden kauppa toteutui 28.12.2023, jonka myötä kunta sai myyntituloa 2.946.000,00 euroa.

2. Talousarvio vuodelle 2024 on 924 000 ylijäämäinen

3. Valtionosuudet ovat tänä vuonna 274 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2023 eikä verotuloennusteissa näy kasvua. VOS-lisäleikkaukset huomioidaan takautuvasti vuosina 2025-2027.

 

Kohta 3.

1. Investoinnit kohteisiin, joilla varmistetaan kunnan perustoimintojen ylläpito, vähennetään tulevia (kustannus)riskejä ja vähennetään korjausvelkaa (osa talousarviota- ja taloussuunnitelmaa)

2. Investoinnit kohteisiin, joilla turvataan kunnan strategisia tavoitteita, vähennetään käyttötalouden kustannuksia sekä luodaan edellytyksiä kunnan tulopohjan lisäämiselle ja uudelle liiketoiminnalle

3. Kuntalaiset voivat jättää ajatuksia tulevaisuuden investointikohteista täällä kunnan verkkosivuilla osoitteessa: toivakka.fi/anna-palautetta