Rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) nähtävillä. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakennusjärjestyksellä käsitellään.

Nähtävilläoloaikana 17.4. – 27.5.2024 osallistumis- ja arviointisuunnitelman lisäksi pyydetään mielipiteitä voimassa olevasta rakennusjärjestyksestä.

Lue lisää rakennusjärjestyksen uudistamista käsittelevältä sivulta:

https://www.toivakka.fi/rakennusjarjestyksen-uudistus/