Osallistuvan budjetoinnin kehitettäväksi kohteeksi äänestettiin maastopyöräreitti

Osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestys päättyi 31.3.2023. Ääniä annettiin yhteensä 159 kappaletta, joista kaksi jätettiin paperilla kirjaston äänestyspisteellä.

diagrammi tuloksista

Äänestettäviä ideoita olivat uimalan kehittäminen, keskusta-alueen viihtyisyyden lisääminen sekä virallisen maastopyöräreitin toteuttaminen. 50 prosenttia kaikista äänistä sai virallisen maastopyöräreitin toteuttaminen.

Maastopyöräreitin suunnitteluprosessi etenee huhtikuun 2023 aikana.