Siirry sisältöön

Rakentamisen luvat

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely. Myös puiden kaataminen edellyttää asemakaava-alueella sekä tietyillä yleiskaava-alueilla lupaa.

Mikäli rakennushanke poikkeaa kaavasta, rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista tai kielloista tai muista rajoituksista, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös.

Maa-ainesten ottaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan, joka haetaan Toivakan kunnan ympäristötoimelta.

Rakennusvalvonnan hakemukset ja toimenpideilmoitukset voi jättää sähköisen asiointipalvelun kautta.

 

Toivakan kunnan alueen opaskartta sekä voimassa olevia asema- ja yleiskaavoja kaavamääräyksineen voi tarkastella tämän linkin kautta Jyväskylän karttapalvelusta.

 


Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Rakennuslupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen sekä myös käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen.

Rakennuslupaan liittyvä lakiteksti Finlex-sivustolla:
Rakennuslupa MRL 125 §


Toimenpidelupa ja -ilmoitus

Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Toimenpidelupaan ja -ilmoitukseen liittyvä lakiteksti Finlexin sivustolla:
Toimenpidelupa MRL 126 §

Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet

 

Ilmoitusmenettelyn käyttäminen MRL 129 §
Poikkeamispäätös vai suunnittelutarveratkaisu?

Aiheesta voi lukea lisää ympäristöhallinnon omalta internetsivustolta: Poikkeamisluvat rantarakentamisessa

Hakemuslomake (pdf) poikkeamiselle tai suunnittelutarveratkaisulle

Ympäristöministeriön internetsivuston ohjeistusta poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuun.