Siirry sisältöön

Puiden kaataminen ja maisematyölupa

Puiden kaataminen ja maisematyölupa

Toivakan kunnan rakennusjärjestys § 56:

Kiinteistön haltijan on valvottava kiinteistönsä puiden kuntoa. Kiinteistön haltijan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin ympäristölleen vaarallisen puun poistamiseksi. Yli viiden puun kaataminen vuodessa asemakaava-alueella ja ranta-asemakaava-alueelle, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään edellyttää ilmoituksen tekemistä rakennusvalvontaviranomaiselle, joka ilmoituksen saatuaan selvittää maisematyöluvan tarpeellisuuden.

Puun tai puiden kaatamiselle on haettava maisematyölupa viranomaisen harkinnan mukaan.

Ympäristölle vaarallisen puun saa kaadattaa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on pystyttävä näyttämään toteen myös jälkeenpäin. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarpeen vaatiessa edellyttää korvaavia istutuksia. Epäselvissä tapauksissa kannattaa hyvissä ajoin ottaa yhteyttä luvan myöntävään viranomaiseen, joka on tonttialueilla rakennusvalvontaviranomainen ja muilla alueilla ympäristöviranomainen.

Maisematyölupa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hakemuksen voi jättää myös paperilomakkeella.