Siirry sisältöön

Rajakallion ranta-asemakaava

Rajakallion ranta-asemakaava – HYVÄKSYMINEN

Toivakan kunnanvaltuusto on päätöksellään 14.12.2020 § 87 hyväksynyt Rajakallion ranta-asemakaavan. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 17. joulukuuta 2020 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kunnanhallitus, Toivakassa 23. joulukuuta 2020

 

Kunnanvaltuuston käsittelypykälä 14.12.2020


Aiemmat käsittelyvaiheet

Rajakallion ranta-asemakaava – EHDOTUS

Toivakan kunnanhallitus on kokouksessaan 7.9.2020 § 212 hyväksynyt Rajakallion ranta-asemakaavan kaavaehdotuksen ja päättänyt asettaa sen nähtäville. Lisäksi hyväksyttiin luonnosvaiheessa kaavasta annettuihin palautteisiin vastineet.

MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti kaavaehdotus pidetään yleisesti nähtävillä 24.9. – 26.10.2020 välisen ajan kunnan kotisivulla sekä mahdollisuuksien mukaan Toivakkatalolla (Iltaruskontie 2, TOIVAKKA). Kaavakarttaa  merkkienselityksineen on mahdollista tarkastella Toivakkatalon sisäänkäynnin läheisyydessä olevasta ikkunasta.

 

Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää muistutus nähtävillä oloaikana. Kirjalliset muistutukset pyydetään toimittamaan 27.10.2020 klo 15.00 mennessä osoitteella: Toivakan kunta, kunnanhallitus, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka tai sähköpostitse kirjaamo@toivakka.fi

 

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa kaavan laatija Karttaako Oy / Hanna Nirkko

puh. 045 253 3454 tai hanna.nirkko (at) karttaako.fi

 

Toivakassa 24.9.2020

Toivakan kunnanhallitus


Kaavaluonnoksen valmisteluaineistoa

Kunnanhallitus on kokouksessan 4.5.2020 § 119 päättänyt asettaa kaavaluonnoksen yleisesti nähtäville.

Karttaako Oy on laatinut Rajakallion ranta-asemakaavaluonnoksen ja se asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja osallisilla on mahdollisuus antaa siitä palautetta. Nähtävillä pitämisestä (MRL 62 §) tiedotetaan lehtikuulutuksella Paikallisuutiset -lehdessä sekä kunnan kotisivulla ja ilmoitustaululla.