Siirry sisältöön

Rakennusjärjestyksen uudistaminen 2024

Toivakan kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen – vireilletulokuulutus

Kuulutus julkaistu 17.4.2024.

Toivakan kunnanhallitus on päätöksellään 25.3.2024 (§ 56) päättänyt asettaa rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakennusjärjestyksellä käsitellään.

Voimassa olevaa rakennusjärjestystä tulee muuttaa lainsäädännön muutosten myötä sekä tarkistaa alueen ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin kohdistuvat määräykset.

Nähtävilläoloaikana 17.4. – 27.5.2024 pyydetään mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä voimassa olevasta rakennusjärjestyksestä. Mielipiteet tulee esittää viimeistään 27.5.2024 klo 15.00 mennessä sähköpostitse

kirjaamo@toivakka.fi tai postitse osoitteeseen Toivakan kunta, lupa- ja ympäristöjaosto, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka.

Lisätietoja ja aineistot https://www.toivakka.fi/rakennusjarjestyksen-uudistus/

 

Toivakassa 17.4.2024

Toivakan kunnanhallitus

Takaisin kuulutuksiin