Siirry sisältöön

Asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmä

Jyväskylän seudun jätelautakunta

Kuulutus 28.5.

 

Kuulutus asumisessa syntyvan saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmä (pdf)

Liite_1_1_Selvitys_saostus_ja_umpisailiolietteiden_jatteenkuljetusjar (pdf)

 

Asumisessa syntyvän saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetusjärjestelmän tarkastelu

Jyväskylässä, Laukassa, Muuramessa ja Toivakassa on käytössä saostus- ja umpisäiliölietteiden osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Näiden kuntien jätehuoltoviran-omaisena toimiva Jyväskylän seudun jätelautakunta on tarkastellut täyttääkö nykyinen kuljetusjärjestelmä jätelain edellytykset. Tarkastelun jälkeen alueella jatkossa käytettävästä jätteenkuljetusjärjestelmästä tehdään päätös.
Jätehuoltoviranomainen on tehnyt päätöksen tueksi selvityksen nykyisen kuljetusjärjestelmän toimivuudesta ja arvioinut täyttäkö se jätelain asettamia ehtoja. Tarkastelumateriaali on kokonaisuudessaan nähtävillä 28.5.–28.6.2024 kuntien virallisissa ilmoituskanavissa sekä jätelautakunnan verkkosivuilla.

Kuntalaisilla, ja niillä, joiden oloihin asialla on huomattava vaikutus, on mahdollisuus esittää asiaa koskien mielipiteitä kirjallisesti 28.6.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi tai Jyväskylän kaupunki, Kirjaamo, PL 193, 40101 Jyväskylä.

Lisätietoa: Saana Minkkinen puh. 040 6488 200 tai jatelautakunta@jyvaskyla.fi

Jyväskylän seudun jätelautakunta

Takaisin kuulutuksiin