Siirry sisältöön

Julkipanolista 14.6.2024, lupa- ja ympäristöjaosto

Poikkeamispäätös myönteinen, lupa- ja ympäristöjaosto 12.06.2024 (§ 27), 850-2024-30

41660 TOIVAKKA

Tarkoituksena rakentaa autotalli/varasto rakennus n.52m2.

 

Lupa- ja ympäristöjaosto päättää myöntää haetun poikkeamisluvan määräyksen mukaisesta rakennusten etäisyydestä keskivedenkorkeuden määrittämästä rantaviivasta (30 m -> 8 m).
Poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava päätöksen perusteluissa mainitun määräajan puitteissa.

 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 17.6.2024.

Viimeinen muutoksenhakupäivä       17.7.2024

Päätös on lainvoimainen                    18.7.2024

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (MRL 193 §). Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Takaisin kuulutuksiin