Siirry sisältöön

Huuhtimäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma sekä kuulutus Järvi-Suomen Tuuli Oy:n suunnitteleman tuulipuiston toteuttamiseksi Etelä-Savoon Kangasniemelle

Arviointiohjelma, Huuhtimäen tuulivoimahanke (pdf)

Kuulutus, Huuhtimäen tuulivoimahanke (pdf)

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuulutus
8.5.2024

Kuulutus Huuhtimäen tuulivoimahankkeen arviointiohjelmasta

Järvi-Suomen Tuuli Oy on toimittanut Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman Kangasniemen kuntaan sijoittuvasta Huuhtimäen tuulivoimahankkeesta. Hankkeessa on kyse enintään seitsemän tuulivoimalan rakentamisesta. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 megawattia (MW). Hankealueen koko on noin 630 hehtaaria ja se sijaitsee noin 11 kilometriä Kangasniemen kuntakeskuksesta pohjoiseen. Pieksämäen ja Hankasalmen kuntarajat ulottuvat lähimmillään noin kymmenen kilometrin, Mikkelin noin 13:n ja Laukaan, Toivakan sekä Joutsan kuntarajat noin 15 kilometrin etäisyydelle hankealueesta. Hanke koostuu tuulivoimaloista perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, sähköasemasta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä. Alustavan suunnitelman mukaan hanke liitetään aluetta halkovaan Järvi-Suomen Energia Oy:n 110 kilovoltin voimajohtoon (Kauppila-Joutsa) johdonvarsiliitynnällä.

Arviointimenettelyssä tarkastellaan vaihtoehtoa VE 1, jossa on enintään seitsemän tuulivoimalaa. Lisäksi tarkastellaan
niin kutsuttua nollavaihtoehtoa VE 0 eli tilannetta, jossa hanketta ei toteuteta.

Arviointiohjelma nähtävillä

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukainen arviointiohjelma ja sitä koskeva
kuulutus ovat nähtävillä 8.5. – 6.6.2024 seuraavasti:
Kangasniemen kunnantalossa osoitteessa Otto Mannisen tie 2, Kangasniemi sekä Kangasniemen kirjastossa
osoitteessa Kankaistentie 5, Kangasniemi.
Kuulutus julkaistaan seuraavasti:
Hankasalmen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.hankasalmi.fi
Joutsan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.joutsa.fi
Kangasniemen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.kangasniemi.fi
Laukaan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.laukaa.fi
Mikkelin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.mikkeli.fi
Pieksämäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.pieksamaki.fi sekä
Toivakan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.toivakka.fi.
Lisäksi arviointiohjelmaan voi tutustua Etelä-Savon ELY-keskuksessa osoitteessa Jääkärinkatu 14, Mikkeli sekä
sähköisenä hankkeen YVA-menettelyä koskevalla ympäristöhallinnon verkkosivulla
ymparisto.fi/huuhtimaen-tuulivoima-YVA.

Arviointiohjelmaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa ELY-keskukselle viimeistään 6.6.2024 osoitteeseen
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi tai Etelä-Savon ELY-keskus, PL 164, 50101 MIKKELI. Mielipiteissä ja
lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon ESAELY/326/2024. ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta
lausunnon, johon sisältyy yhteenveto siihen jätetyistä kannanotoista. Lausunto laitetaan viimeistään 8.7.2024
nähtäville YVA-menettelyä koskevalle verkkosivulle.

Yleisötilaisuus
Hankkeen YVA-ohjelman sekä hankkeelle laadittavan yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävillä
olojen yhteydessä järjestetään yhteinen, kaikille avoin yleisötilaisuus, jossa hankkeesta on mahdollista
saada lisätietoja. Tilaisuus järjestetään Kangasniemen kunnantalossa maanantaina 20.5.2024 klo 17–19 (kahvitus 16.30). Tilaisuutta voi seurata myös suoratoistona: https://youtube.com/live/m6ewY3CTrNI?fea-ture=share. Hanketta koskevia kysymyksiä voi lähettää ennakkoon Eeva-Riitta Jänöselle 15.05. klo 09:00 saakka sähköpostitse (eeva-riitta.janonen@ramboll.fi).

Lisätietoja
Hanke: Jari Väyrynen, Järvi-Suomen Tuuli Oy (puh. 050 454 6710, jari.vayrynen@sssoy.fi
YVA-menettely: maankäyttöasiantuntija Satu Karjalainen, Etelä-Savon ELY-keskus (puh. 0295 024 024, satu.maarit.karjalainen@ely-keskus.fi)

Takaisin kuulutuksiin