Siirry sisältöön

Europarlamenttivaalit

Kuulutus, europarlamenttivaalit 2024 (pdf)

 

KUULUTUS

EUROPARLAMENTTIVAALIT 2024 TOIVAKAN KUNNASSA

Europarlamenttivaalit toimitetaan su 9.6.2024 klo 9-20.

Äänestysalue 001 Toivakka
Äänestyspaikka Toivakkatalo (kunnanvirasto), Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka

ENNAKKOÄÄNESTYS

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on Toivakkatalo (kunnanvirasto), Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna:
29. – 31.5.2024 klo 9 – 15
1. – 2.6.2024 klo 10 – 13
3. – 4.6.2024 klo 9 – 15

Ennakkoäänestys Esperi Hoivakoti Soivakassa toimitetaan erikseen sovittuna aikana. Laitosäänestys on
tarkoitettu hoidettavana oleville henkilöille.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyksen aikana. Henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää kotonaan. Omaishoidon tueta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää samalla. Ilmoitus kotiäänestyksestä on tehtävä joko kirjallisesti os. Toivakan kunnan keskusvaalilautakunta, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka tai puhelimitse 040 590 8235 viimeistään 28.5.2024 klo 16
mennessä. Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Ilmoittautumislomaketta on saatavilla Toivakan kunnan www-sivuilta (www.toivakka.fi) ja Toivakkatalolta. Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Siksi äänestäjän on ehdottomasti otettava äänestyspaikalle mukaan henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos henkilöllä ei ole mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten
annettavan henkilökortin. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa on mukana oltava kaksi passikuvaa.

TOIVAKAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Takaisin kuulutuksiin