Siirry sisältöön

Vieraslajityö Toivakan kunnassa

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) on vahvistanut hallintasuunnitelman kansalliseen vieraslajiluetteloon kuuluville haitallisille vieraslajeille. EU:n vieraslajiluetteloon kuuluville haitallisille lajeille on jo aiemmin vahvistettu omat hallintasuunnitelmat. Suunnitelmat muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jossa kerrotaan siitä, missä, miten ja millä aikataululla eri vieraslajeja kannattaa torjua sekä siitä, mitä viranomaisia ja yhteistyötahoja torjunnassa tarvitaan. (MMM:n tiedote 28.10.2020)

Esimerkiksi laajalle levinneitä kurtturuusua ja komealupiinia tulee suunnitelman mukaan torjua ensisijaisesti hävittämällä lajit kiireellisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaimmilta alueilta ja niiden läheisyydestä. Kurtturuusujen osalta tällaisia alueita on etenkin saaristossa ja rannikolla. Komealupiinin torjunta kannattaa suunnitelman mukaan keskittää luonnonsuojelualueille, uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien läheisyyteen sekä tieympäristössä arvokkaille piennarniityille, joilla on monipuolinen niittylajisto.

Havainnot haitallisista vieraslajeista kannattaa aina ilmoittaa kansalliseen vieraslajiportaaliin osoitteessa
vieraslajit.fi/fi/content/ilmoita-havaintosi

Tavoitteena on saada tarkempaa tietoa lajien levinneisyydestä ja esiintymien vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen, jotta torjuntatoimet osataan kohdistaa alueille, missä niistä saadaan myös kustannuksiin nähden paras hyöty.

Havainnoista voi ilmoittaa myös oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kunta vastaa yleisten alueiden omistajana, ettei haitallisten vieraslajikasvien anneta lisääntyä kunnalle kuuluvilla alueilla. Etenkin säännöllisessä hoidossa olevilla kunnan alueilla kuten katujen viheralueilla, puistoissa ja uimarannoilla haitallisen vieraslajikasvin esiintymät on vieraslajilain näkökulmasta perusteltua yleensä rinnastaa lajin kasvattamiseen.

Yksityiset maanomistajat vastaavat omilla maillaan vieraslajien torjuntavelvoitteista, hävittämisestä tai lajin leviämisen tehokkaasta estämisestä.

Haitalliset vieraslajit aiheuttavat luontokatoa. Niillä on haittavaikutuksia ympäristöön, talouteen ja terveyteen aina lajien välisen kilpailun kiristymisestä tautien leviämiseen. Laki velvoittaa pitämään kaikki vieraslajit kurissa ja huolehtimaan, etteivät ne pääse karkaamaan ympäristöön. Haitallisten vieraslajien kasvattaminen on kokonaan kielletty. Kurtturuusun osalta siirtymäaika on tulossa päätökseen ja lajin kasvatus omalla pihalla on kiellettyä 1.6.2022 alkaen.

lupiinit, lupiini, vieraslaji
Lupinus polyphyllus landscape.

Ympäristönsuojeluviranomaisena Toivakan kunnassa toimii ympäristölautakunta.

Minna Siltala

Palvelusuunnittelija

040 683 4600