Siirry sisältöön

Pohjavesialueet

Pohjavesialueet Keski-Suomessa

Keski-Suomen ELY-keskus on tarkistanut ja luokittellut uudelleen kaikki Keski-Suomen pohjavesialueet. Voimaan tulleet luokitukset perustuvat uudistettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Tarvittaessa myös pohjavesialueiden rajausta on tarkistettu. Tarkistusta varten on tehty tausta-aineisto- ja maastotutkimusta.

 

Lisätietoja


Pohjavesien suojelusuunnitelma


Pohjavesialuetietoa

Suomen ympäristökeskus karttapalvelut

Pohjavesi – geologian tutkimuskeskus