Siirry sisältöön

Toivakan kunta aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut

Tiedote

2.10.2023

Toivakan kunta aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 2.10.2023 § 234 käynnistää taloudellisin ja tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2024 – 2026 Toivakan kunnassa.

Neuvotteluissa käsitellään em. lain 4 §:n 1 momentin kohtien 1-4 mukaisia asioita.

Yhteistoimintaneuvottelun perusteena ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt ja neuvottelut koskevat koko Toivakan kunnan henkilöstöä.

Neuvotteluissa henkilöstömenoja tulee pystyä vähentämään kunnassa siten, ettei vaaranneta asiakasturvallisuutta eikä lakisääteisten palveluiden järjestämistä ja tuottamista.

Toteutettavat keinot päätetään harkitusti kokonaisvaltaisen suunnitelman kautta, joka laaditaan YT-neuvottelujen yhteydessä.

Henkilöstömenojen vähentämisessä ensisijaisena tavoitteena on säästöjen saavuttaminen vapaaehtoisten keinojen (suositusvapaiden / lomarahavapaiden), eläkepoistuman, sijaisten käytön vähentämisen, palveluiden uudelleen järjestämisen tai prosessien kehittämisen, eri toimintojen ja työnkuvien tarkastelun avulla.

Neuvottelujen tavoitteen saavuttamiseksi henkilöstöä voidaan neuvottelujen perusteella harkitusti:

  • myöntää heille vapaaehtoisia suositusvapaita / lomarahavapaita
  • lomauttaa
  • osa-aikaistaa
  • irtisanoa

Vuoden 2024 osalta säästötavoite henkilöstökuluissa on 160.000 euroa. Neuvotteluilla tavoitellaan sekä pysyviä että niitä tukevia kertaluonteisia säästöjä.

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät 10.10.2023.

Neuvottelumenettelystä työnantajan edustajana vastaavat kunnanjohtaja ja henkilöstö- ja koulusihteeri.

Yhteistoimintaneuvottelujen tiedottamisesta vastaa kunnanjohtaja.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa Toivakan kunnan verkkosivuilta.

 

Lisätiedot:
Vt. Kunnanjohtaja Touko Aalto, p. 040 51 69 332

Takaisin ajankohtaisiin