Siirry sisältöön

Tulossa maksutonta striimauskoulutusta: Ajuri tuo digiosaamista Keski-Suomen kuntiin

Ajuri – Keski-Suomen kunnissa toimivien kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujentarjoajien digiosaamisen kehittäminen -hanke, on Suomen humanistisen ammattikorkeakoulun koordinoima. Sen tavoitteena on vahvistaa Keski-Suomen kunnissa toimivien kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita tarjoavien tahojen digitaalista tuotanto-osaamista. Hankkeessa on mukana 10 keskisuomalaista kuntaa. Hankkeeseen voivat osallistua kuntapuolen toimijoiden lisäksi kolmannen sektorin toimijat, vapaat toimijat ja itsensä työllistäjät.

Hankkeen aikana järjestetään etä- ja lähikoulutuksia erilaisin teemoin (esimerkiksi palvelumuotoilu, saavutettavuus ja valokuvaus), jotka ovat osallistujille maksuttomia. Hanke toimittaa mukana oleviin kuntiin myös striimaukseen soveltuvan laitteiston, jota kunnissa toimivat kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita tarjoavat toimijat voivat käyttää omiin tarkoituksiinsa. Lisäksi hankkeen aikana luodaan kuntiin digistrategiat, jotka tukevat kunnissa kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden parissa tehtävää työtä.

Hankkeen kesto: 1.10.2021-31.3.2023

Hankkeen rahoittajana toimii Keski-Suomen Ely-keskus, toimintalinja 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet, erityistavoite 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Tule mukaan opettelemaan striimauksen perusteita ja etätapahtumien järjestämistä Toivakassa

Toivakassa on järjestetty keväällä 2022 yksi Ajurin lähikoulutus, joka käsitteli valokuvauksen perusteita ja videoiden tekemistä/editointia mobiililaitteella. Tulevissa lähikoulutuksissa käsitellään striimauksen perusteita sekä etätapahtuman järjestämistä. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan!

ke 25.1.2023 klo 12 – 16 striimauskoulutus Vakkarilla

Kouluttaja Vesa Peltola, Noveltive oy

Koulutukseen voi valmistautua miettimällä seudun organisaatioita ja tapahtumia, jotka voisivat hyötyä lähetystoiminnasta.

12.00-12.30 ESITTÄYTYMISET JA LYHYT INTRO

12.30-13:00 LÄHETYSTEKNINEN JARGON – SUOMISANAKIRJAOSIO

13:00 – 13:30 LAITEPAKETIN OSIEN LÄPIKÄYNTI & TOIMINNAN YLEISIMMÄT ONGELMAT

13:30 – 14:00 JAKELUTEKNINEN JARGON & ALUSTOJEN VERTAILU (Youtube, Vimeo, Facebook, Twitch)

14:00 – 14:15 KAHVITAUKO & KYSYMYKSET KOULUTTAJALLE

14:15 – 15:00 KAHVITAUKOKYSYMYSTEN AIHEIDEN LÄPIKÄYNTI

15:00 – 16:00 HYVÄ TYÖTAPA, STREAM TUOTANNON MUISTILISTA & SETIN RAKENNUS YHDESSÄ

 

to 23.2.23 klo 12 – 16 etätapahtumatuotanto (kirjaston toimisto)

kouluttaja Vesa Peltola, Noveltive oy

Käydään läpi virtuaalitapahtumien järjestämisen nyrkkisäännöt. Millaisia ovat erilaiset virtuaalitapahtumat ja mitä niissä pitää ottaa huomioon?

 

12.00 – 12.05 ALOITUS JA ESITTELYT

12.05 – 12.30 HYBRIDI/VIRTUAALITAPAHTUMAN RAKENNUSPALIKAT

12.30-13.15 TUOTTAJAN ROOLI JA TYÖKALUT

13.15-14.00 TYÖKALUVALINTOJEN VAIKUTUS TUOTANTOON

14.00 – 14.15 Tauko

14.15 – 14.45 KUSTANNUSSÄÄSTÖT JA MAHDOLLISUUDET

14.45 – 16.00 CASE-ESIMERKKEJÄ JA KESKUSTELUA

 

ke 15.3.2023 klo 10-12-14 kertauskurssi: laitteiston käyttökoulutus (kellonaika joustava, etä- tai lähikoulutus)

Koulutuksen aikana on mahdollista esittää striimaukseen liittyviä kysymyksiä koulutuksen järjestäjälle ja saada lisävinkkejä striimaukseen.

 

Ilmoittautuminen mukaan koulutuksiin:

Ilmoittautuminen koulutuksiin viimeistään päivää ennen kunkin koulutuksen alkua:   Projektipäällikkö maria.suihkonen@humak.fi p. 050 476 9622 

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Maria Suihkonen 050 476 9622

maria.suihkonen@humak.fi

https://ajuri.humak.fi

ajuri-hankkeen logo

 

Takaisin ajankohtaisiin