Siirry sisältöön

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut jatkuvat sujuvasti Keski-Suomen hyvinvointialueella

Keski-Suomen hyvinvointialue

Tiedote 28.12.2022

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut jatkuvat sujuvasti Keski-Suomen hyvinvointialueella

 

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa 1.1.2023 alkaen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali- ja terveys- ja pelastustoimen palveluista. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden osalta siirtymä on turvallinen ja sujuva, sillä nykyiset asiakassuhteet ja palvelut jatkuvat ja toimipisteiden sekä ammattilaisten puhelinnumerot pysyvät samoina.

Neuvolan, kouluterveydenhuollon ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan ja lääkärin sekä kuraattorin ja koulupsykologin tavoittaa tutusta puhelinnumerosta ja tutusta toimipisteestä.

Varhaisen tuen palveluihin kannattaa edelleen ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä, jos perheessä mietityttää esimerkiksi lasten kasvatukseen, vanhempien jaksamiseen, vanhemmuuteen tai perheen vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Varhaisen tuen palveluita ovat muun muassa lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, lapsiperheiden sosiaalityö ja sosiaaliohjaus sekä pikkulapsiperheiden psykologipalvelut.

Perheoikeudellisten palveluiden lastenvalvoja auttaa silloin, kun vanhemmat pohtivat eroa tai vanhemmat ovat eronneet ja lapsen huolto-, asumis-, tapaamis- ja elatusasiat vaativat neuvontaa, ohjausta, apua ja sopimuksia.

Perheneuvola tukee ja auttaa lapsiperheitä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluista löytyy apua, jos lapsen tai nuoren mielialaan tai käyttäytymiseen liittyy kysymyksiä tai yksinäisyys, kiusaaminen, pelaaminen tai päihteiden käyttö huolestuttaa tai hän tarvitsee tukea neuropsykiatrisiin vaikeuksiinsa.

Perheiden tukena työskentelee myös etäperhetyöntekijä ”OmaNanny”, jonka kanssa voi keskustella luottamuksella ja maksuttomasti esimerkiksi vanhempana olemisesta, lapsen kasvusta ja kehityksestä, vuorovaikutuksen teemoista tai parisuhteesta. Keskustelu käydään ilman tunnistautumista. Etäperhetyöntekijän palvelut löytyvät omaks.fi-palvelun chat-keskustelu-osiosta arkisin kello 10.00–15.30.

Lastensuojeluun voi ottaa yhteyttä, kun vanhempi on huolestunut omasta lapsestaan, omasta tai perheen tilanteesta ja tarvitsee apua tilanteen ratkaisuun. Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun, myös nimettömänä. Yhteydenottaja voi olla lapsi tai nuori itse, vanhemmat, päivähoidon ja koulun aikuiset, muiden palveluiden toimijat, sukulaiset tai naapurit.

-Lasten, nuorten ja perheiden palvelut on koottu samaan vastuualueeseen, jotta voisimme palveluyhteistyön kautta entistä kattavammin edistää lasten, nuorten ja perheiden varhaista tukemista sekä kohdistaa palveluja asukkaiden tarpeiden mukaan. Siirrymme luottavaisesti uuteen vuoteen ja hyvinvointialueelle. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut tukee lapsiperheiden hyvää arkea koko Keski-Suomessa, kertoo vastuualuejohtaja Päivi Kalilainen lasten, nuorten ja perheiden palveluista.

Palveluja yhdenvertaisesti

Hyvinvointialueelle siirryttäessä sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta, palveluiden myöntämiskriteerit sekä asiakasmaksut yhtenäistyvät, jotta palveluja voidaan tarjota yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti jokaiselle keskisuomalaiselle. Lapsiperheiden palveluiden osalta lapsiperheiden kotipalvelun myöntämiskriteerit yhtenäistyvät koko hyvinvointialueella.

Lisätietoja:

  • Päivi Kalilainen, vastuualuejohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 370 0245, paivi.kalilainen(at)jyvaskyla.fi, 1.1.2023 alkaen, paivi.kalilainen(at)hyvaks.fi

 

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja vastaa sen jälkeen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista. Asukkaille, asiakkaille ja potilaille uudistus ei ole kovin suuri vuoden vaihtuessa: pääosin tuttu ammattilainen jatkaa tutussa toimipisteessä. Puhelinnumerot säilyvät samana. Jatkossa palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi  

Hyvinvointialueesta muodostuu Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 11 500 ammattilaista. Tarjoamme uutena työnantajana mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.   

Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.

Takaisin ajankohtaisiin