Siirry sisältöön

Kompostointitarkastuksia tehdään kesällä Toivakan keskustaajamassa

Kompostointitarkastuksia tehdään kesällä 2022 Jyväskylän seudulla

 

Jyväskylän Keljonkankaalla, Muuramen Kinkomaalla, Laukaan Leppävedellä ja Lievestuoreella sekä Toivakan keskustaajamassa tehdään kesä-elokuussa kompostointitarkastuksia. Satunnaisesti tarkastuksia voidaan tehdä myös muille alueille.

 

 

Posti tuo ennakkoilmoituksen tarkastettaville kiinteistöille

 

Tarkastettavat kiinteistöt on pääosin valittu satunnaisotantana, mutta osa tarkastuksista tehdään alueille, joilla on todettu jyrsijähavaintoja. Tarkastettavien kiinteistöjen asukkaille saapuu kirjeitse tiedote paria viikkoa ennen varsinaista kiinteistöllä käyntiä. Kompostointitarkastus ei edellytä kiinteistön omistajan paikalla oloa. Tarkastajalla on pyydettäessä esittää Jyväskylän kaupungin henkilökortti ja päällä keltainen huomioliivi tai -takki.

 

Käynnin yhteydessä tarkastetaan kompostorin tyyppi tai malli sekä vaadittavat eristykset. Lisäksi havainnoidaan kompostoinnin asianmukaisuutta. Tarkastaja tekee tarkastuspöytäkirjan, joka toimitetaan asukkaalle. Jos kompostoinnissa on puutteita, tarkastaja antaa toimintaohjeet tilanteen korjaamiseksi.

 

 

Miksi kompostointitarkastuksia tehdään?

 

Tarkastusten taustalla on jätelaki (123 §), joka velvoittaa alueellista jätehuoltoviranomaista pitämään rekisteriä biojätteensä kompostoivista kiinteistöistä. Tarkastusten tekemisestä vastaa Jyväskylän seudun jätehuoltoviranomainen.

 

Tavoitteena on paitsi kompostoinnin asianmukaisuuden tarkastelun ohella tiedottaa biojätteen erilliskeräyksen merkityksestä. Kaikilla Jyväskylän seudun asuinkiinteistöillä on biojätteen erilliskeräysvelvoite. Biojätettä ei siis saa laittaa sekajätteeseen, vaan se tulee lajitella omaan tai naapureiden kanssa yhteiseen biojäteastiaan tai kompostoriin.

 

Erilliskeräysvelvoitteesta huolimatta kotitalouksilta kerättävän sekajätteen seassa on edelleen jopa 23 prosenttia biojätettä. Tämä selvisi vuonna 2021 tehdystä sekajätteen koostumustutkimuksesta. Biojätteen huolellinen lajittelu on tärkeää, koska se vähentää Tampereelle polttoon kuljetettavan sekajätteen määrää ja painoa, ja siten vähentää jätteen kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia. Se myös parantaa jätteenpolttolaitoksen palamisprosessin hyötysuhdetta.

 

Kiinteistökohtaisella kompostoinnilla biojätteet saadaan hyötykäyttöön suoraan omalle pihalle, esimerkiksi kukkapenkkien kasvualustana. Lisätietoa kompostoinnista: https://mustankorkea.fi/wpcontent/uploads/2022/05/Kompostointiopas.

 

 

Jyväskylän seudun jätelautakunta toimii neljän kunnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.

 

Lisätiedot: Jyväskylän seudun jätelautakunnan esittelijä, palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi

 

Takaisin ajankohtaisiin