Siirry sisältöön

Toivakka tänään

Tekniseksi johtajaksi Jari Lämsä

Toivakan teknisen johtajan virkaan valittu Jari Lämsä on kirjallisesti ilmoittanut vastaanottavansa viran. Hänen virkasuhteensa Toivakan kuntaan alkaa 1.5.2022.

 

Viestintä- ja markkinointisuunnittelijaa tarvitaan

Viestinnän kehittäminen on yksi kolmesta keskeisestä Toivakan kuntastrategian painopisteestä. Erityisesti Toivakan kunnassa kaivataan sisäisen ja ulkoisen viestinnän vahvistamista sekä uusien ja rohkeiden markkinointitapojen käyttöönottoa. Lisähaasteita oman toimen ohessa tehdylle viestinnälle antavat tulevat uudistukset, esimerkiksi hyvinvointialueuudistus ja TE24-uudistus. Tehokas viestintä vaikuttaa kaikkeen toimintaan positiivisesti.

Kunnassa halutaan osoittaa tehokkaaseen ja toimivaan viestintään tarkoituksenmukainen resurssi,  viestinnän ja markkinoinnin suunnittelijan toimi ensi syksystä alkaen. Toimeen valittavan vastuualueisiin tulisi kuulumaan muun muassa tiedottaminen, markkinointi ja mediayhteistyö, hankerahoitusten kartoitus, sisäisen viestinnän koordinointi, henkilöstön avustaminen ja kouluttaminen viestintään ja kuntamarkkinointiin liittyvissä asioissa, markkinointityöryhmän vetovastuu, kunnan kotisivujen ja somekanavien sisällöntuotto sekä markkinointitempausten ideointi ja koordinointi.

Rekrytoinnin käynnistäminen edellyttää 18 000 euron lisämäärärahaa vuoden 2022 talousarvioon elinkeinotoimen kustannuspaikalle, hallintopalveluiden alaisuuteen. Tulevien vuosien kustannuksiin tullaan varautumaan normaalin talousarviovalmistelun yhteydessä.

 

Kunta huutokauppaa Suur-Savon osakkeita

Toivakan kunnan tulee tasapainottaa taseeseen kertynyt lähes miljoonan euron alijäämä vuoden 2024 loppuun mennessä. Kunnanvaltuusto on päättänyt, että Toivakan kunta asettaa myyntiin 150 kpl Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita ja hyväksyttävän hinnan tulee olla vähintään 8000 € / osake.

Kunnanhallitus päätti käynnistää osakkeiden myynnin toteuttamisen siten, että se asettaa ensin kymmenen  Suur-Savon Sähkö Oy:n osaketta myyntiin Huutokaupat.com-palveluun siten, että yhden osakkeen pohjahinta on 8000 euroa. Yhteensä kymmenen kappaleen pohjahinta on 80.000 euroa. Osakkeiden myyntiaika on 31.3.2022-21.4.2022 klo 19.00 saakka.

Kunta pidättää oikeuden tarjousten vapaaseen vertailuun ja hyväksymiseen tai hylkäämiseen sekä ostettavista määristä neuvottelemiseen eri tarjoajien kesken tarjotuilla hinnoilla. Kunnanhallitus päättää myyntiprosessin jatkamisesta ja myyntikanavista ensimmäisen erän myymisen jälkeen, kuitenkin siten, että kaupanteko tapahtuu vuoden 2022 aikana.

Pöytäkirja Toivakan kunnanhallitus 28.3.2022

 

 

Takaisin ajankohtaisiin