Siirry sisältöön

Jyväskylän seudun jätelautakunta käsittelee 7.10.2021 ensi vuoden jätetaksaluonnosta

Jyväskylän seudun jätelautakunta

Ennakkotiedote viestimille 4.10.2021

Jyväskylän seudun jätelautakunta käsittelee 7.10.2021 ensi vuoden jätetaksaluonnosta

Jätelautakunta saa torstaina 7.10. käsiteltäväksi vuoden 2022 jätetaksaluonnoksen. Jos lautakunta hyväksyy esityksen, taksaluonnos asetetaan yleisesti nähtäville ja asukkaat voivat jättää sitä koskevia mielipiteitään. Lopullinen päätös jätetaksasta tehdään jätelautakunnan seuraavassa kokouksessa 2.12.

Jätetaksa on kokoelma jätehuollon maksuja, joilla katetaan kaikki jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset, kuten jätteiden keräys, kuljetus, käsittely ja hyödyntäminen sekä jäteneuvonta ja tiedotus.

Perusmaksu säilyy ennallaan

Jätehuollon kolme vuotta sitten käyttöön otettua perusmaksua ei ensi vuodelle ole tarvetta korottaa, vaan se esitetään säilytettäväksi entisen suuruisena. Jätehuollon perusmaksu peritään kaikilta asuinhuoneistoita, niin vakituisilta kuin vapaa-ajan asunnoilta. Perusmaksulla katetaan muun muassa kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräys, alueellisten hyötykeräyspisteiden ylläpito, tiedotus ja neuvonta sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta.

Biojäteastian tyhjennyshinta + 0,27–0,41 €, sekajäteastia + 0,28–0,50 €

Taksaluonnoksessa bio- ja sekajätteen käsittelyosuuksiin esitetään 5 prosentin hinnankorotusta. Lisähintaa biojäteastian kertatyhjennykselle se toisi jäteastian tilavuudesta riippuen 0,27—0,41 euroa. Sekajäteastian kertatyhjennyksen hintaan vaikutus olisi vastaavasti 0,28—0,50 euroa.

Esitetty hintamuutos tarkoittaa kuukausitasolla pienkiinteistön jätemaksuihin vähän alle tai hieman yli euron korotusta. Vähintään 20 huoneiston kiinteistöillä korotus on noin 5—6 euroa kuukaudessa ja 40 huoneiston kiinteistöillä noin 12—14 euroa kuukaudessa.

Biojätteen käsittelyhinnan korotustarpeen taustalla on Mustankorkea Oy:n biokaasulaitoksen korjaus- ja ylläpitokustannusten nousu. Myös sekajätteen siirtokuormaus-, kuljetus- ja käsittelykulut ovat nousseet yleisen hintojen nousun myötä. Jyväskylän seudun sekajäte toimitetaan energiahyötykäyttöön Tammervoiman hyötyvoimalaitokselle, jossa siitä tuotetaan lämpöä ja sähköä.

Myös jätteenkäsittely-yhtiö Mustankorkea Oy:n omat kulut ovat kasvaneet neljä prosenttia. Kustannusten nousun taustalla ovat kasvava henkilöstöresurssin tarve jätekuljetusten järjestämisessä ja asiakaspalvelussa. Asiakkaiden jäteastiatyhjennyksiin liittyvät yhteydenotot ovat vuosien 2020–21 aikana merkittävästi lisääntyneet, samoin kuljetuksen järjestämiseen liittyvät autopalautteet.

Muut asiat ja esityslista

Kokouksen esityslistan linkki löytyy jätelautakunnan verkkosivulta osoitteesta https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl_tweb.htm?+kirjaamo=3010. Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

Jyväskylän seudun jätelautakunta toimii neljän kunnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.

Lisätiedot: Jyväskylän seudun jätelautakunnan esittelijä, palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jyvaskyla.fi

 

 

Takaisin ajankohtaisiin