Siirry sisältöön

Toivakka tänään

Toivakan kunnanvaltuuston keskeiset päätökset 27.9.2021

Kolme valtuustoryhmää

Toivakan kunnanvaltuustoon on perustettu valtuustoryhmiä, oikeistoryhmässä on  12 valtuutettua ja vasemmistoryhmässä viisi jäsentä. Viime kokouksessa myös perussuomalaiset jättivät puheenjohtajalle ilmoituksen Perussuomalaiset-nimisen valtuustoryhmän perustamisesta. Perussuomalaisilla ja sitoutumattomilla on Toivakan valtuustossa neljä valtuutettua.

Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä valtuustotyöskentelyä varten. Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava valtuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus. Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt edellä tarkoitetun ilmoituksen. Valtuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton. Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen valtuustoryhmän nimeen.

 

Ilmoituskäytännöt jatkuvat entisellään

Kunnan ilmoitukset toimikaudella 1.8.2021–31.5.2025 julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä lainsäädännön edellyttämin osin kunnan ilmoitustaululla ja Paikallisuutisissa. Hallintokunnat oikeutetaan harkintansa mukaan käyttämään myös laajempaa ilmoitusmenettelyä, mm. ilmoittelua ammattilehdissä.

 

Jätelautakunnan jäsenet vahvistettiin

Kunnanvaltuusto nimesi Jyväskylän seudun jätelautakuntaan ohjeen mukaisesti jäsenen ja varajäsenen osalta nais- ja miesehdokkaan. Jyväskylän kaupunki on saanut kaikki jäsenesitykset ja tehnyt paikkasuunnittelun, jotta tasa-arvolaki täyttyy. Tämän pohjalta lopullinen päätösesitys Jyväskylän kaupunginhallituksessa on, että Paula Keteli toimii varsinaisena jäsenenä (varsinaisten jäsenehdokkaiden osalta piti valita nainen) ja Isto Liimatainen varajäsenenä (varajäsenehdokkaiden osalta piti valita mies).

 

Uusi varajäsen tarkastuslautakuntaan

Kunnanvaltuusto joutui hieman muuttamaan tarkastuslautakunnan kokoonpanoa, sillä aiemmin varajäsenekis valittu Matti Puttonen valittiin myös kunnanhallitukseen varajäseneksi. Kuntalain 75 §:n mukaan kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä pormestari ja apulaispormestari eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan.

Matti Puttosen tilalle valittiin Kari Parviainen.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano on nyt puheenjohtaja Juha Juusela, (varajäsen Sirpa Leinonen), varapuheenjohtaja Sinikka Jäntti (Osmo Tervo), Jouko Vanhatalo (Kari Parviainen) Markku Kauppinen (Tuomas Tahvonen) ja Annikki Pelkonen (Riikka-Leena Tattari).

 

Valtuusto vahvisti kunnanhallituksen esityksiä

Kunnanvaltuusto vahvisti kunnanhallituksen esitykset, että Toivakan kunta ei tarjoa kuntapaikkoja oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille tai kiintiöpakolaisille vuonna 2022 ja että Toivakan kunta pidättää toimivallan itsellään kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022-2024. Myös 9000 euron lisämäärärahan varhaiskasvatuksen vuoden 2021 budjettiin hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuusto myönsi myös kunnanhallituksen esityksen mukaan Kiinteistöosakeyhtiö Oy Toivakanhakalle lyhennysvapaata vuoden 2021 ensimmäisen erän lainanlyhennyksistä.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan.

 

Takaisin ajankohtaisiin