Siirry sisältöön

Kuulumisia kuntakokouksesta

Keski-Suomen kunnilta yhteinen viesti: Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaprosessi keskeytettävä välittömästi

 

Keski-Suomen kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajat sekä virkamiesjohto kokoontuivat tänään yhteiseen kuntakokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin hyvinvointialueen valmistelutilanteen lisäksi Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaa, jota käsiteltiin samaan aikaan myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksessa.

 

Kuntien yksimielinen viesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirille on, että Keski-Suomen omistajakuntien päätöksiä tulee kunnioittaa ja Aster-asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankinnan valmistelu tulee keskeyttää välittömästi. Julkilausumaan yhtyivät kaikki Keski-Suomen kunnat.

 

Kunnat vaativat sairaanhoitopiiriltä toimia luottamuksen palauttamiseksi

 

Kuntien mukaan sairaanhoitopiirin johto ei tällä hetkellä nauti kuntien luottamusta. Sairaanhoitopiiriin on siten viipymättä käynnistettävä toimenpiteet, joilla omistajakuntien luottamus voidaan palauttaa.

 

Kunnat muistuttavat myös siitä, ettei sairaanhoitopiiri voi siirtää tietojärjestelmähankintaa ja sen päätöksentekoa itsehallinnolliselle hyvinvointialueelle, sillä hankinnan on käynnistänyt sairaanhoitopiiri kuntien valtuutuksella. Kuntien valtuutuksen puuttuessa hankinnalle ei ole perusteita. Kunnat vaativat lisäksi, että projektin alasajo käynnistetään välittömästi, koska Asterin valmistelusta aiheutuu jatkuvasti kustannuksia kunnille. Valmistelun keskeyttämistä ja alasajosta aiheutuvia kustannuksia seuraa kunnanjohtajakokous.

 

Hyvinvointialueen valmistelu etenee aikataulussa

 

Kuntakokous kuuli tilannekatsauksen Keski-Suomen hyvinvointialueen valmistelusta.  Keski-Suomen väliaikaisen valmistelutoimielimen työ on edennyt valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimon mukaan aikataulussa ja suunnitelmien mukaisesti.

 

Väliaikainen valmistelutoimielin asetti toiminnalleen poliittisen seurantaryhmän syyskuussa. Ryhmä tiivistää poliittisten päättäjien ja toimielimen välistä vuoropuhelua. Ryhmän kautta saadaan päättäjien välittämiä ehdotuksia ja näkemyksiä valmistelun tueksi. Kuntien näkemykset välittyvät valmisteluun myös kuntakokousten ja kunnanjohtajakokousten kautta. Järjestökentän ja yrittäjien toiveita kanavoivat Järjestöfoorumit ja Yrittäjäfoorumit.

 

Valmistelutoimielimen työ näkyy kunnissa muun muassa yhdyspintatyönä, joka koskettaa sekä kunnista siirtyviä että niihin jääviä palveluita ja toimintoja. Yhdyspintatoiminnasta vastaava valmistelutoimielimen 1. varapuheenjohtaja Hanna Helaste korostaa, että kyse on tasavertaisesta yhteistoiminnasta kunnan ja hyvinvointialueen kesken. Yhdyspintatoimintoja voivat olla esimerkiksi lapsiperheiden palvelut sivistys- ja hyvinvointityön kokonaisuudessa, oppilashuolto, elintapaneuvonta, toimintakyvyn edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö sekä esimerkiksi työllisyyden edistäminen ja kotouttaminen.

 

Yksi Keski-Suomessa jo tähän mennessä tunnistetuista kriittisistä kokonaisuuksista on yhteisen johtamisen ja kehittämisen yhteistyörakenne. Monissa asioissa yhteistyövelvoite perustuu lakiin ja edellyttää ulkoisten kumppanien ja palveluverkkojen kanssa toimimista. On tärkeää tarkastella sitä, millaisissa kokonaisuuksissa ja palvelutuotantotavoissa yhteistyötä jatkossa tehdään ja millaisiksi yhteistyön rakenteet halutaan muokata. Tämän perusteella suunnitellaan palvelustrategia ja laaditaan tehtäväkohtaiset yhteystyösopimukset sekä sovitaan kustannusten jaosta. Viranomaisyhteistyön mallit liittyvät muun muassa pelastustoimeen ja kuntiin jäävään ympäristöterveydenhuoltoon.

 

Aluevaalien sekä henkilöstön ja omaisuuden siirtoon liittyvä tiedonkeruun valmistelu käynnissä

 

Yksi valmistelutoimielimen syksyn suurista tehtävistä on aluevaalien järjestäminen yhteistyössä kuntien kanssa. Noin miljardin euron arvoisista palveluista hyvinvointialueella päättävät 69 valtuutettua valitaan maakunnallisissa vaaleissa 23.1.2022. Ehdokashakemukset on jätettävä aluevaalilautakunnalle viimeistään 14.12.2021, jonka jälkeen aluevaalilautakunta vahvistaa ehdokasasettelun 23.12.2021. Uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.3.2022, jolloin väliaikaisen valmistelutoimielimen työ päättyy.

 

Toinen mittavista valmisteluvaiheen tehtävistä liittyy henkilöstön ja kiinteän omaisuuden siirtojen suunnitteluun. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään toteutetaan liikkeenluovutuksena. Siirron toteutus vaatii useita yhteistoimintakäsittelyjä, joista ensimmäiset koskevat henkilöstön tietojen luovuttamista. Tiedot tarvitaan talous- ja henkilösuunnittelua varten.

 

Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyy kunnista ja organisaatioista noin 9 500 työntekijää, jotka tulevat Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä, kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista, kuntayhtymistä sekä Keski-Suomen pelastuslaitoksesta. Uudistuksen jälkeen Keski-Suomen hyvinvointialue on maakunnan suurin työnantaja.

 

Lisätietoja:

– Keski-Suomen kuntakokouksen puheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779

– Keski-Suomen kunnanjohtajakokouksen puheenjohtaja, Hankasalmen kunnanjohtaja Matti Mäkinen, 014 2671 210

– Hyvinvointialueen valmistelusta: Keski-Suomen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302

 

Takaisin ajankohtaisiin