Siirry sisältöön

Toivakan kunnanhallituksen keskeiset päätökset 20.9.2021

Ei Asterille

Toivakan kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Toivakan kunta ei valtuuta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä siirtymään Aster-hankesuunnitelman mukaiseen tarkennettuun toimitusprojektivaiheeseen, toimimaan tilaajana Aster-hankkeen toimitus-, palvelu- ja käyttöönottovaiheessa, eikä allekirjoittamaan Aster-järjestelmän toimitus- ja palvelusopimusta yhdessä järjestelmätoimittajan ja muiden tilaajien kanssa.

Hankinnan suunnitteluprojektissa täsmentynyt ja jäsenkunnille ilmoitettu järjestelmän kiinteä hankintahinta on 128,7 miljoonaa euroa. Hankintaprosessin alettua vuoden 2018 lopussa, kustannusarvio oli 54,0 miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2021 jäsenkunnille esitelty kustannusarvio oli 64,5 miljoonaa euroa. Kustannusten nousua voidaan pitää merkittävänä, minkä vuoksi useimmat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat esittäneet/ päättäneet, ettei Keski-Suomen sairaanhoitopiirille myönnetä valtuutta Aster-järjestelmähankkeen loppuun saattamiseksi.

Esitys: Helena Vuopionperä-Kovanen Seututerveyskeskuksen johtokuntaan varajäseneksi

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissopimuksen on sovittu, että liikelaitoksella on johtokunta, johon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus valitsee kunnallisvaalikautta vastaavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Jäsenten valinnassa noudatetaan kuntalain liikelaitoksia koskevien säännösten mukaan periaatetta, jonka mukaan johtokunnassa on edustettuna monipuolinen liikelaitoksen toimialan ja liikkeenjohdon asiantuntemus. Sukupuolten välinen tasa-arvo otetaan huomioon johtokuntaa valittaessa.

Puolivuotiskatsaus talouteen

Hallintopalvelut on toimialojen toimittamien tietojen pohjalta valmistellut kunnan osavuosikatsauksen ajalta 1-6/2021. Osavuosikatsauksessa on esitetty lautakunnittain talouden ja toiminnan toteumat sekä investointilanne 30.6.2021 saakka.

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti ajalla 1.1.-30.6.2021.

Toimintatuotot 1 030 097,97 € (57,6 %)

Toimintakulut 7 884 108,42 € (49,8 %)

Henkilöstökulut 2 800 431,07 € (52,3 %)

Toimintakate -6 854 010,45 € (48,9 %)

Vuosikate 1 108 133,79 € (90,1 %)

Tulos 660 000,52 € (190,3 %)

Tilikauden yli-/alijäämä 670 722,52 € (182,1 %)

Toivakan kunta ei tarjoa kuntapaikkoja vuonna 2022

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää Keski-Suomen kuntia vahvistamaan ja tarkistamaan 29.10.2021 mennessä kuntapaikkojen määrän oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille ja/tai kiintiöpakolaisille vuonna 2022. Tänä vuonna kuntapaikkoja oli Keski-Suomessa tarjolla yhteensä 296 paikkaa, joihin ELY-keskus on tähän mennessä sijoittanut 58 kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saanutta henkilöä. Keski-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien välisissä kuntapaikkasopimuksissa kuntapaikat on varattu pääasiassa myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijaperheille ja yksintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille. Toivakan kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Toivakan kunta ei tarjoa kuntapaikkoja vuonna 2022.

Järvelin kuljettaa kylälle ensi vuonnakin

Toivakan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 17.2.2020 hyväksyä Taksipalvelut Tapani Järvelin Oy:n tarjouksen koskien asiointikuljetuksia, viriketupakuljetuksia ja kehitysvammaisten päivätoiminnan kuljetuksia. Sopimus on määräaikainen ajalla 1.3.2020-28.2.2022. Lisäksi sopimukseen sisältyy optiovuosi ajalla 1.3.2022-28.2.2023. Sopimuksen mukaan palveluntarjoajalle pitää ilmoittaa optiovuoden käyttämisestä vähintään kolme kuukautta ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä. Kunnanhallitus päätti nyt käyttää myös nykyiseen kuljetuspalvelusopimukseen sisältyvän optiovuoden 1.3.2022-28.2.2023.

Asiointikyydit järjestetään kerran viikossa tiistaisin koululukuvuoden työviikkojen aikana. Asiointikyytien reitti kulkee välillä Kankainen-Ruuhimäki-Huikko-kirkonkylä. Tilaukset edellisenä päivänä klo 14 mennessä suoraan liikennöitsijälle. Omavastuuosuus on 6 € / suunta. Viriketupakuljetukset järjestetään tiistaisin kirkonkylän taajama-alueella, koululukuvuoden työviikkoina. Ajetaan Viriketuvan työntekijän tilauksen perusteella ilman etukäteen määrättyä ajoreittiä. Omavastuuosuus on 6 € / suunta. Kehitysvammaisten päivätoiminnan kuljetukset ajetaan arkipäivinä ilman omavastuuosuutta.

Kuntalaisaloite muovinkierrätyksen puolesta

Kunnanhallitukselle on jätetty aloite muovinkeräyksen mahdollistamiseksi Toivakan kunnan toimipisteissä:

EU:n jätedirektiivin tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä EU:n alueella muovista kierrätetään yli 50 %. Suomi ja Toivakka voivat muovinkierrätyksellä tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joihin olemme valtiona sitoutuneet. Hinta ei saisi tässä asiassa olla määräävä/estävä tekijä näin tärkeälle asialle. Perusopetuksen opetussuunnitelma on varsin mainio kestävän elämäntavan ja ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Kestävä elämäntapa nähdään koko perusopetuksen lähtökohtana ja kriittisen ajattelun oppiminen sivistyksen perustana. Jos tämän opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat, nuoren sukupolven ymmärrys kestävän tulevaisuuden edellytyksistä on vahva. Kotitalousopetus on halukas aloittamaan muovinkierrätyksen osana opetusta. Ruokahuollon roskista suurin osa on helposti lajiteltavaa muovia (n. 70 %). Lisäksi se on helposti lajiteltavissa, eikä lisää työtaakkaa. Ehdotamme, että alkuun koulukeskuksen roskakatokselle järjestetään yksi muovinkeräysastia. Tämän voisi ottaa normaaleiden roskalaatikoiden tilalle, koska muovijätettä tulee viikoittain tosi paljon.

Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen edelleen Jyväskylän seudun jätelautakunnan käsiteltäväksi.

Edustus Mustankorkean toimielimissä

Mustankorkea Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.9.2021 kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Helena Vuopionperä-Kovasen ja nimesi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Heidi Hakkaraisen.

Vastauksia tarkastuslautakunnalle

Kunnanhallitus päättää hyväksyä arviointikertomuksen vastineet ja vie ne tiedoksi tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunnan kysymykset ja niihin annetut vastineet koskivat käyttämättömien tai hyvin vähällä käytöllä olevien kiinteistöjen ylläpitokustannuksia, jätevesipumppaamojen kuntoa ja kunnossapitotarvetta, investoinnin arvioitua takaisinmaksuaikaa, lastensuojelun budjetin perusteita, ikääntyneiden palveluiden määrärahamuutoksia, muun sosiaali- ja terveystoimen kustannustason arviointia ja omaishoitoa tukevia uusia palveluja.

Täyttölupa varhaiskasvatukseen

Kunnanhallitus päätti myöntää täyttöluvan lastenhoitajan palkkaamiseksi oppisopimuksella Toivakan kunnan varhaiskasvatukseen ajalle 1.10.2021-31.5.2024, sekä esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää 9000 euron lisämäärärahan varhaiskasvatuksen vuoden 2021 budjettiin.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan

 

Takaisin ajankohtaisiin