Siirry sisältöön

Keski-Suomen hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui 12.8.

Keski-Suomen hyvinvointialuetta valmisteleva väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui 12.8.

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui torstaina 12.8. toiseen kokoukseensa. Valmistelutoimielin valmistelee Keski-Suomen hyvinvointialuetta, joka aloittaa toimintansa 1.1.2023. Väliaikainen valmistelutoimielin käynnistää hyvinvointialueen toimintaa, kunnes uusi vaaleilla aloittava valtuusto valitaan vuoden 2022 alussa ja se alkaa tekemään varsinaisia päätöksiä hyvinvointialueen palveluista.

Tämän päivän kokouksen aiheina olivat muun muassa jaostojen perustaminen, talousarvion valmistelu ja väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokoonpano. Kokouksen keskusteluissa korostui vahva halu tehdä avointa yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Henkilöstön rooli muutoksessa on keskeinen ja siksi henkilöstöjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö korostuu. Myös kuntien poliittisille päättäjille aloitetaan aktiivinen viestintä, jotta tammikuussa 2022 pidettävissä aluevaaleissa on yhteinen näkymä tulevaisuuden suunnasta.

Toiminnan ja hallinnon jaostojen perustaminen

Väliaikainen toimielin päätti, että väliaikaisen valmistelun tueksi perustetaan tässä vaiheessa kuusi erillistä jaostoa. Jaostoissa valmistellaan asioita alueellisen valmistelun tiekartan mukaisesti ja tarpeen mukaan asioita tuodaan toimielimen päätettäväksi.

Jaostot ovat valmistelevia työryhmiä, jotka valmistelevat asioita väliaikaiselle toimielimelle ja edelleen alkuvuodesta 2022 valittavan valtuuston päätöksentekoon.

Jaostot ja puheenjohtajat ovat:

 • Sote-palvelut jaosto, puheenjohtaja Tuija Koivisto, varapuheenjohtaja Marja Laurila
 • Pelastustoimen jaosto, puheenjohtaja Ville Mensala, varapuheenjohtaja Pauli Nurminen
 • Talousjaosto, puheenjohtaja Aija Suntioinen, varapuheenjohtaja Lasse Leppä
 • Henkilöstöjaosto, puheenjohtaja Riitta Hallberg, varapuheenjohtaja Eeva Aarnio. Henkilöstöjaoston alaisuuteen perustetaan erillinen henkilöstöryhmä, johon nimetään pääsopijajärjestöjen edustajat.
 • ICT-jaosto, puheenjohtaja Jari Porrasmaa, varapuheenjohtaja Päivi Leikkola
 • Yhdyspintajaosto, puheenjohtaja Hanna Helaste, varapuheenjohtaja Matti Mäkinen

Jaostojen puheenjohtajat nimeävät jaostojen jäsenet ja mahdolliset alatyöryhmien jäsenet. Ryhmiin tullaan nimeämään jäsenet siten, että mukaan saadaan tarpeen mukaisesti keskisuomalaisia asiantuntijoita. Jaostojen kokoamisessa pyritään hyödyntämään jo olemassa olevia työryhmiä, jotka ovat toimineet aiheiden parissa jo pidempään. Jaostoihin (pl. henkilöstöjaosto) nimetään myös henkilöstöjärjestöjen edustajat.

Talousarvion valmistelu käynnissä

Keski-Suomen hyvinvointialue saa rahoitusta hyvinvointialueen valmisteluun ja toimeenpanoon valtionavustuksina vuosina 2021 ja 2022. Määrärahaa käytetään hyvinvointialueiden perustamiseen ja toimintaan sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen kustannuksiin. Rahoituksen määrä on kuluvana vuonna 942 086 euroa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävänä on laatia ja hyväksyä hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviot. Vuoden 2021 talousarvio valmistuu elo-syyskuussa.

Väliaikaisen yhteistoimintaelimen kokoonpano, henkilöstön edustajat ja toimielimen varapuheenjohtaja

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti järjestäytymiskokouksessaan 5.7.2021 perustaa väliaikaisen yhteistoimintaelimen toimikaudekseen. Toimielimeen nimettiin työnantajan edustajiksi valmistelutoimielimen puheenjohtaja Kati Kallimo (varajäsen Hanna Helaste) ja jäsen Riitta Hallberg (varajäsen Tiina Koponen). Riitta Hallberg toimii yhteistoimintaelimen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajaksi nimettiin järjestöjen esityksen mukaisesti pääluottamusmies Hannu Tuderus Jyväskylästä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen nimettävät pääsopijajärjestöjen edustajat ovat:

 • Sari Puikkonen, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Super, Jyväskylä (varalla Merja Pöyhönen, Viitasaari)
 • Anne Puronaho, Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry, Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (varalla Jaana Pollari, Jyväskylä)
 • Hannu Tuderus, Julkisen alan unioni JAU ry, Hyvinvointialojen ammattiliitto JHL, Jyväskylä (varalla Katri Asp-Dalfidan, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri)
 • Tiina Sorri, Julkisen alan unioni JAU ry, Ammattiliitto Jyty, Laukaa (varalla Ulla Sinikka Sihvonen, Jyväskylä)
 • Outi Kavasmaa, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, LS, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (varalla Heikki Ilola, Jyväskylä)
 • Heljä Siitari, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, KVTES, Jyväskylä (varalla Oskari Kivelä, Äänekoski)

 

Viestinnän organisoituminen

Väliaikaisen valmistelutoimielimen viestinnän koordinoinnista vastaa 12.8.2021 alkaen Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emmi Palokangas. Viestinnän tehtävä- ja koordinointivastuiden tarkentumisen myötä väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoustiedottamisesta vastaa vuoden 2021 loppuun saakka Keski-Suomen sote-uudistuksen hankkeiden viestintäasiantuntija Sanna-Riikka Koponen.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajat ja jäsenet

Väliaikaisen valmistelutoimielimen varajäsen Unto Palonen on pyytänyt eroa 3.8.2021 tehtävästään. Pyyntöään Palonen on perustellut sillä, että hän on irtisanoutunut Jämsän kaupungin hallintoylilääkärin virasta 27.8.2021 alkaen. Unto Palonen valittiin väliaikaisen toimielimen jäsenen Jouko Nykäsen henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Uusi varajäsen valitaan syksyllä.

Puheenjohtajat:

 • Kati Kallimo, puheenjohtaja
 • Hanna Helaste, 1. varapuheenjohtaja
 • Tuija Koivisto, 2. varapuheenjohtaja
 • Juha Kinnunen, 3. varapuheenjohtaja

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet:

 • Hallberg Riitta, Saarikka (Aarnio Eeva, KSSHP)
 • Helaste Hanna, Jämsä (Mäkinen Matti, Hankasalmi)
 • Kallimo Kati, Jyväskylä (Ahoniemi Mirja, Laukaa)
 • Kinnunen Juha, KSSHP (Lundgren-Laine Heljä, KSSHP)
 • Koivisto Tuija, Keuruu (Laurila Marja, Wiitaunioni)
 • Koponen Tiina, Hankasalmi (Oksanen Simo, Muurame)
 • Lukkarinen Keijo, Äänekoski (Tuukkanen Johanna, Jyväskylä)
 • Mensala Ville, Keski-Suomen pelastustoimi (Nurminen Pauli, Keski-Suomen pelastustoimi)
 • Mäenpää Pauliina, KSSHP (Okkeri Kaisa, Jyväskylä)
 • Nykänen Jouko, Uurainen (varajäsen valitaan syksyllä)
 • Porrasmaa Jari, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (Leikkola Päivi, KSSHP)
 • Suntioinen Aija, KSSHP (Leppä Lasse, Jyväskylä)

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa eduskunnan 23.6.2021 tekemän päätöksen perusteella syntyneen hyvinvointialueen valmistelusta voimaanpanolain mukaisesti. Väliaikaisen valmistelutoimielimen toimikausi päättyy, kun vuoden 2022 alussa keskisuomalaiset valitsevat vaaleilla aluevaltuuston.

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023. Keski-Suomen hyvinvointialue palvelee jatkossa 275 000:tä keskisuomalaista. Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyviä tehtäviä ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa.

Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontuu seuraavan kerran to 2.9.2021.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 12.8. kokouksen pöytäkirja julkaistaan viikolla 33. Esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan jatkossa Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen pian avautuvilla verkkosivuilla.

Lisätietoja:

 • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, puheenjohtaja Kati Kallimo, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)jyvaskyla.fi
 • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, ensimmäinen varapuheenjohtaja, Hanna Helaste, p. 040 074 2751, hanna.helaste(at)jamsa.fi
 • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, toinen varapuheenjohtaja, Tuija Koivisto, p. 040 513 5821, tuija.koivisto(at)keuruu.fi
 • Keski-Suomen hyvinvointialue, väliaikainen valmistelutoimielin, kolmas varapuheenjohtaja, Juha Kinnunen, p. 014 269 1670, juha.kinnunen(at)ksshp.fi
Takaisin ajankohtaisiin