Siirry sisältöön

Keski-Suomen sovittelutoimistosta apua riitojen sovitteluun ja selvittämiseen

Riitojen sovittelu ja selvittäminen kannattaa – apua Keski-Suomen sovittelutoimistosta

Hiertääkö naapurisopu? Ovatko sukset menneet ristiin harrastustoiminnassa? Tapahtuuko lähipiirissäsi koulukiusaamista? Tai tulitko loukatuksi somessa?

Erilaisia konflikteja, kahden tai useamman ihmisen välisiä riita-asioita voidaan sovitella ja sovittaa ilman tuomareita ja oikeuden istuntoja. Sovittelu on maksutonta, puolueetonta ja luottamuksellista erilaisten riita- ja rikosasioiden selvittämistä.

– Osapuolet ratkovat tilannettaan koulutettujen, vapaaehtoisten sovittelijoiden avulla. Me Keski-Suomen sovittelutoimiston ammattilaiset olemme sovittelijoiden tukena sekä ohjaamme ja koulutamme heitä, valottaa vastaava sovittelun ohjaaja Heidi Nieminen.

Sovittelijat mahdollistavat kohtaamisen, osapuolet tekevät ratkaisut

Sovittelu tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden kohdata toisen osapuolen ja käydä keskustelua turvallisessa ja neutraalissa ympäristössä. Sovittelija-työparin tehtävänä on luoda sellainen keskusteluilmapiiri, että molempien osapuolten on mahdollisuus tulla kuulluksi ja ymmärtää, miksi toinen suhtautuu asiaan tietyllä tavalla.

– Riita on voinut kestää pitkäänkin ja molemmat osapuolet kärsivät tilanteesta. Sovittelun avulla voidaan kohdata, käydä asiaa läpi ja löytää uusia tulokulmia, kuvailee kaksi vuotta sovittelijana toiminut Jyrki Kotonen.

– Riidassa voi olla takana väärinymmärryksiä. Rauhallisessa keskustelussa voi tulla ilmi sellaisia puolia, joita ei ole tullut aiemmin ajatelleeksi. Sovittelun avulla on mahdollista saada pois elämää haittaava asia, toteaa neljättä vuotta sovittelijana toimiva Suvi Geier.

Sovittelussa kunnioitetaan ihmisten omia ratkaisuja. Riidan osapuolet ovat pääroolissa – he itse päättävät yhteisistä pelisäännöistä ja sopivat mahdollisista vahinkojen korvaamisesta. Sovittelu on vapaaehtoista ja sen voi aina keskeyttää, jos sovintoa ei synny.

– Sovittelijat auttavat osapuolia etenemään sellaiseen ratkaisuun kuin tilanteessa on syntyäkseen, sovittelija Jyrki Kotonen selventää. Sovittelijallekin tulee hyvä mieli, kun on voinut tarjota mahdollisuuden sovitteluun ja osapuolet ovat löytäneet ratkaisun.

Sovittelu käynnistyy yhteydenotolla Keski-Suomen sovittelutoimistoon

Aloitteen asian sovittelemisesta voi tehdä riita- tai rikosasian osapuoli itse, alaikäisen huoltaja, koulu, sosiaalitoimi, poliisi tai syyttäjä. Sovittelutoimistossa arvioidaan, soveltuuko kyseessä oleva riitatilanne soviteltavaksi. Rikosasioissa sovittelun mahdollisuuksia arvioidaan yhteistyössä poliisin ja syyttäjän kanssa.

– Ideaalitilanne on, että riita- tai rikosasian voisi sopia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun osapuolet itse ovat olleet tekemässä ratkaisuja, he sitoutuvat niihin paremmin, vastaava sovittelun ohjaaja Nieminen kertoo.

Vuonna 2020 Keski-Suomen sovittelutoimistoon tehtiin 419 sovittelualoitetta. Keski-Suomessa on tällä hetkellä 50 vapaaehtoista sovittelijaa.

Keski-Suomen sovittelutoimisto, p. 014 266 3620 ja www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/sovittelu.

 

Lisätietoja:

Vastaava sovittelun ohjaaja Heidi Nieminen, p. 040 027 8158, heidi.m.nieminen(at)jyvaskyla.fi

 

Takaisin ajankohtaisiin