Siirry sisältöön

Jyväskylän kaupunkiseudun ensimmäisestä MAL-sopimuksesta neuvottelutulos

Jyväskylän kaupunkiseudun ensimmäisestä MAL-sopimuksesta neuvottelutulos

– Miljoonien eurojen tuki kohdentuu kestävän liikkumisen edistämiseen ja asumiseen

 

Jyväskylän, Lahden ja Kuopion kaupunkiseutujen ensimmäisistä MAL-sopimuksista on saavutettu neuvottelutulos. Sopimus sisältää samat rahoituselementit kuin suurten kaupunkiseutujen MAL-sopimukset. Jyväskylän kaupunkiseutu onkin sopimuksen myötä saamassa miljoonien eurojen tuen mm. liikenneverkon kehittämiseen ja joukkoliikenteeseen.

 

– Sopimus on Jyväskylälle merkittävä asia, sillä se asemoi meidät maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisessä niiden suurien kaupunkien joukkoon, jonne myös kokomme puolesta kuulumme, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto tiivistää.

 

Koiviston mukaan sopimus mahdollistaa mm. sen, että Jyväskylä on mukana valtakunnallisten liikennejärjestelyjen suunnittelussa.

 

– Seudun elinvoiman kannalta tärkeät isot liikennehankkeet, kuten vt4:n eri osuuksien kehittäminen, ratkaistaan osana valtakunnallista Liikenne12-suunnitelmaa. Sopimuksen myötä olemme tiiviisti mukana suunnittelutyössä, jolla alueemme elinvoimaa lisätään ja kilpailukykyä parannetaan.

 

Sopimusta on neuvoteltu pitkään laajassa yhteistyössä Kuopion ja Lahden kanssa

 

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.

 

Neljä suurinta kaupunkiseutua ovat olleet jo vuosia MAL-sopimuksen piirissä ja nyt MAL-sopimusmenettely laajentuu kaikille yli 100 000 asukkaan keskuskaupungin seuduille.

 

– Jyväskylän kaupunkiseutu on pitkään tehnyt työtä MAL-sopimuksen piiriin pääsemiseksi ja nyt tämä tavoite on saavutettu. Kiitos kuuluu laajasti niin Jyväskylän seudun alueelliselle yhteistyölle kuin Kuopion ja Lahden kanssa tehdylle yhteistyölle, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela kiittää.

 

Lumela korostaa, että kaavoitus, asuntopolitiikka ja liikennejärjestelmän toimivuus ovat perusta kaupunkiseudun kilpailukyvylle ja kestävälle kehittämiselle.

 

– Meitä koskettavat yhtä lailla samat kasvavan kaupunkiseudun haasteet kuin suurimpiakin MAL-seutuja. MAL-sopimus vahvistaa kaupunkiseudun ja valtion kumppanuutta ja luo puitteet kehittää Jyväskylän kaupunkiseutua kokonaisvaltaisesti kestävällä tavalla, Lumela summaa.

 

Tukea kestävän liikkumisen edistämiseen ja asumiseen koko kaupunkiseudulle

 

MAL-sopimuksen kärkisisältöä ovat erityisesti yhdyskuntarakenteen kestävyyden, kohtuuhintaisen asumisen ja sosiaalisen kestävyyden edistäminen sekä liikennejärjestelmän toimivuuden parantaminen. Liikenteen osalta sopimuksen ydin on erityisesti joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämisessä.

 

MAL-sopimukseen on kirjattu yhteiset kehittämistavoitteet vuoteen 2031. Sopimuksen konkreettiset toimenpiteet kattavat vuodet 2021–23 sisältäen kuntien ja valtion yhdessä osoittamia resursseja asumiseen ja liikenteeseen.

 

Valtio osoittaa Jyväskylän seudun tärkeisiin liikennejärjestelmän toimivuutta, kestävyyttä ja turvallisuutta edistäviin kustannustehokkaisiin liikenneverkon parantamishankkeisiin vuosina 2022–2023 yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Valtion rahoituksen edellytyksenä on, että kunnat käyttävät toimenpiteisiin vastaavan summan.

 

Jyväskylän kaupunkiseudun Linkki-joukkoliikennettä valtio avustaa sopimuskaudella 2021–2023 arviolta 3,66 miljoonalla eurolla. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että kaupunkiseutu toteuttaa MAL-sopimuksessa esitettyjä joukkoliikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteitä. Lisäksi valtio osoittaa ilmastoperusteista joukkoliikenteen avustusta Jyväskylän kaupunkiseudun haettavaksi 3 miljoonaa euroa sopimuskaudella 2021–2023.

 

– MAL-sopimuksen myötä käynnistetään myös useita yhteisiä selvityksiä. Seudun pienempien kuntien kannalta erityisen kiinnostava selvitys on Linkki-joukkoliikenteen mahdollinen laajentuminen Jyväskylän, Muuramen ja Laukaan ulkopuolelle muihin seudun MAL-kuntiin. MAL-sopimus tiivistää seudun kuntien yhteistyötä myös MAL-suunnittelussa tarvittavan tiedon tuottamisessa, kertoo Toivakan kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen.

 

Lisäksi Jyväskylän seudun kunnat voivat hakea valtionavustusta kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen kunnan katuverkolla. Vuodelle 2021 on varattu miljoonaa euroa Jyväskylän seudulle haettavaksi. Kunnat osallistuvat rahoitettavien hankkeiden kustannuksiin 50 prosentilla.

 

MAL-sopimusmenettely avaa lisäksi seudun kunnille mahdollisuuden hakea ARA:n infra-avustuksia asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen. MAL-sopimuksen piiriin pääsemisen myötä puurakentaminen tulee entistä houkuttelevammaksi, sillä puurakenteisille pitkällä korkotuella rakennettaville kerrostaloille on mahdollista saada 5000 euron käynnistysavustus asuntoa kohden.

 

Sopimukset valtuustoihin hyväksyttäväksi kesään 2021 mennessä

 

Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimusprosessissa mukana ovat Jyväskylän, Hankasalmen, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken kunnat. MAL-sopimuksen valmistelua on ohjannut seudun kunnanjohtajista ja kunnanhallitusten puheenjohtajista koostuva ohjausryhmä. Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat Ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA.

 

Sopimukset tulevat voimaan, kun seudun kunnat ja valtioneuvosto ovat hyväksyneet ne. Tavoitteena on, että sopimukset hyväksytään kuntien valtuustoissa kuluvan valtuustokauden aikana. Sopimuksen toteuttaminen käynnistyy heti hyväksymisen jälkeen. Keskeisenä yhteisenä vuosien 2021–2023 toimenpiteenä käynnistyy syksyn 2021 aikana seudun yhteisen MAL-kehityskuvan laadinta, jossa MAL-sopimuksen tavoitteita konkretisoidaan kartalle.

 

Lisätietoja Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksesta: https://www.jyvaskylanseutu.fi/jyvaskylanseutu/mal

 

Lisätietoja:

Meri Lumela, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunki, puh. 050 554 7167

Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki. puh. 050 3362 819

 

Terveisin Emmi Palokangas

viestintäjohtaja

Jyväskylän kaupunki

 

Käyntiosoite: Kilpisenkatu 1, 2. krs

Postiosoite: PL 1008, 40101 Jyväskylä

p. 014 266 3025 tai 050 312 5370

etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

www.jyvaskyla.fi

Takaisin ajankohtaisiin