Siirry sisältöön

Kiinteistöt kartalla ja kansioissa

Toivakassa on saatu päätökseen varsin mittava selvitystyö, nimittäin kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen kartoitus. Projekti polkaistiin käyntiin vuonna 2015 ja teknisessä toimessa on tapahtunut sen jälkeen useita henkilövaihdoksia, mikä ei ole ainakaan nopeuttanut prosessin etenemistä. Maastotyöt suoritettiin pääosin vuosien 2016-2017 aikana, osin vuoteen 2019 saakka. Kirjaamistyö saatiin valmiiksi viime vuonna. Hidasteista huolimatta Toivakka on suorittanut tehtävän ajoissa verrattuna moneen muuhun kuntaan.
– Verottajalla on meneillään kiinteistöverotuksen uudistus, minkä käytäntöön tuleminen on jo siirtynyt kertaalleen. Tämän uudistuksen yhteydessä on korostettu rakennustietojen oikeellisuutta, jotta verotus perustuu todellisiin tietoihin. Toivakan kunnassa kiinteistön omistavat ovat näkemykseni mukaan tässä askeleen edempänä, koska tiedot kiinteistöittäin on tarkistettu. Kiinteistöveropäätöksestä on tiedot vieläkin mahdollista tarkistaa ja tarvittaessa korjata. Tällä hetkellä verottajan mukaan kiinteistöverouudistus tulisi vuonna 2023, toimistosihteeri Minna Siltala kertoo.
Uudistuksen tavoitteena on rakentaa järjestelmä, joka tuottaa vuosittain kaikille määritellyille rakennustyypeille keskimääräisen rakentamiskustannuksen yksikköarvon. Tilastokeskuksen tehtävänä on kehittää rakennusluokitusjärjestelmä, jonka avulla rakennusten verotusarvo voidaan laskea maantieteellisen alueen, rakennustyypin sekä rakennuksen iän ja koon perusteella.
– Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on meneillään ja näkisin, että tämä kiinteistökartoitus tuo meille tiettyä etua siinäkin, kun lakiuudistus etenee ja siirtyy käytäntöön, Siltala lisää.
Oikean tiedon saamisella kunnan alueella sijaitsevilla kiinteistöillä olevista rakennuksista on suuri vaikutus kunnan saamaan kiinteistöveroon ja kiinteistön omistajien tasavertaiseen kohteluun, mutta muitakin hyötyjä oikeatietoisesta rekisteristä on.
– Kiinteistöveron lisäys Kuntaliiton tilastotiedon mukaisesti vuosina 2015-2020 on Toivakassa 23 prosenttia. Käytännössä tämä lisäys on jo lähes kuitannut tämän projektin kulut tässä vaiheessa. Nyt kun rakennusrekisteri on kattavampi se helpottaa myös meidän päivittäistä työtämme kunnassa huomattavan paljon. Myös muut tiedon tarvitsijat kuten digi- ja väestövirasto, pelastuslaitos, sekä kiinteistönvälittäjät hyötyvät tarkentuneesta tiedosta, Siltala jatkaa. Veron prosentuaalinen kasvu luonnollisesti tasaantuu lähivuosina.
Päivitettävää Toivakan rakennustiedoista löytyi 1578 kiinteistön osalta. Kiinteistöjä Toivakassa on verottajan tietojen mukaan kaikkiaan 2330 kappaletta, joista osa on maa- ja metsäkiinteistöjä, joilla ei ole rakennuksia. 5319 rakennuksen osalta tehtiin jonkinlaisia toimenpiteitä, kuten mittauksia, tarkistuksia, korjauksia, päivityksiä tai lisäyksiä. Rakennusten lukumäärän lisäys on vuosina 2016-2020 yhteensä 1551 rakennusta, suurin osa niistä on talousrakennuksia.

 

Lisätietoja: tekninen johtaja Jukka Paalanen, p. 040 640 2034, toimistosihteeri Minna Siltala p.040 683 4600. 

 

Saarisen alue on Toivakan uusimpia asuinalueita.

Takaisin ajankohtaisiin