Siirry sisältöön

Tartuntatautilakiin on tullut muutoksia, jotka saivat lainvoiman tänään – lisää velvoitteita toimijoille

KSSHP:n Koronanyrkki: Tartuntatautilakiin on tullut muutoksia, jotka saivat lainvoiman tänään – lisää velvoitteita toimijoille

Keski-Suomen alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä ns. Koronanyrkki totesi tämän päiväisessä kokouksessaan, että KSSHP:n alue pidetään edelleen Kiihtymisvaiheessa, vaikka koronan ilmaantuvuus on saatu sairaanhoitopiirin alueella laskemaan merkittävästi. Kokouksessa todettiin myös, että kunnat voivat harkitusti kuntakohtaisen tilanteen mukaan keventää oman kuntansa alueella koronaan liittyviä suosituksia tai rajoituksia. Samalla kokouksessa oltiin huolissaan myös siitä, minkälainen vaikutus hiihtolomaviikoilla on myös KSSHP:n alueen koronatilanteeseen.

Tartuntatautilakiin muutoksia

Kokouksessa käytiin keskustelua tartuntatautilain muutoksesta. Laki tuli voimaan tänään 22.2.2021.

https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/tartuntatautilain-muutos-on-vahvistettu-alueiden-viranomaiset-saavat-lisaa-keinoja-koronavirustilanteen-hillitsemiseksi

Tänään voimaan tulleessa Tartuntatautilain pykälässä 58 c on kuvattu toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Laissa pykälät 58 d ja 58 g voidaan ottaa käyttöön erillisellä päätöksellä. Päätökset voi tarvittaessa tehdä kunta omalle alueelleen tai AVI useamman kunnan osalta.  (Kts. Liite, jossa on mukana kaikki uudet lisäpykälät).

Toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi velvoittaa nyt useita toimijoita

Kokouksessa todettiin, että KSSHP:n aluetta halutaan yleisellä tasolla informoida, mitä tämä lainkohta pitää sisällään. Uuden lain mukaan eri toimijoiden kuten mm. yksityisten yhteisöjen ja säätiöiden, yksittäisten elinkeinonharjoittajien, kuntien ja kuntayhtymien, uskonnollisten yhdyskuntien ja julkisoikeudellisten laitosten on covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi toiminnassaan huolehdittava mm. että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien pesuun. Tämän lisäksi asiakkaille ja osallistujille on luotava toimintaohjeet, joilla tartuntojen leviämistä voidaan estää. Laki edellyttää edellä mainituilta toimijoilta myös tilojen ja pintojen puhdistamisen tehostamista. Kokouksessa todettiin, että lain pykälässä mainittujen toimijoiden on nyt syytä huomioida, että toimenpiteet covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi ovat nyt velvollisuus, kuten asia edellä kuvattiin.

Toimijoiden on varauduttava myös esittämään kirjallinen suunnitelma tartuntatautien leviämisen estämisestä, jos kiristäviä päätöksiä tehdään.

Lisätietoja: Juha Kinnunen, koronanyrkin pj., KSSHP:n johtaja, 040 567 5415

Takaisin ajankohtaisiin