Avoinna 2 koulunkäynninohjaajan määräaikaista tehtävää