Talouden ohjausryhmä ja sopeuttamisohjelman valmistelun tilanne