Siirry sisältöön

Tiedote ns. verkkolaskulaista

Laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (HE   256/2018 vpLaki) laajenee koskemaan muitakin hankintayksiköitä kuin valtion keskushallintoviranomaisia ja yhteishankintayksiköitä.

Lain mukaan hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa 1.4.2020 alkaen. Tältä osalta laki kansallisesti laajentaa direktiiviä.

Tiivistetysti verkkolaskulaki vastaa seuraaviin kysymyksiin

Kenen täytyy vastaanottaa sähköisiä laskuja?

  • Julkisen hankintayksikön

Kenellä on oikeus vaatia toimittajalta verkkolaskuja?

  • Julkisella hankintayksiköllä ja yksityisellä elinkeinonharjoittajalla toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta.

Minkälainen sähköisen laskun tulee olla?

  • Rakenteisessa muodossa laadittu, siirretty ja vastaanotettu sekä sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia noudattava.

Toivakan kunta hyväksyy toistaiseksi paperilaskut ja sähköpostilla lähetetyt laskut yksityiseltä elinkeinonharjoittajalta, jonka liikevaihto on alle 10 000 €/vuosi, mutta edellyttää yrittäjän kartoittavan verkkolaskutusmahdollisuudet. Verkkolaskutusohjelmista voi tiedustella talous- ja hallintosihteeriltä: Henna Breilin, 040 5908 235.

Muilta yrityksiltä, yhteisöiltä, yhdistyksiltä, säätiöiltä ja hoitokunnilta Toivakan kunta edellyttää sähköistä laskua 1.4.2020 alkaen. Sähköpostilla lähetettyjä PDF-laskuja ei käsitellä.

Tiedote verkkolaskulaista

 

Takaisin ajankohtaisiin