Tiedote takausvastuista ja Keski-Suomen Verkkoholding Oy:stä