ToiVeTila -hanke 2022 – 2023

ToiVeTila – Toivakan vesistöjen tilainventointi -hankkeen tavoitteena on selvittää Toivakan kunnan alueella Leppäveden valuma-alueen vesistöjen, Humalajärvi-Kalajoki ja Saarinen-Aittojärvi-Sahijoki tilaa, kuormitusta ja mahdollisesti myöhemmin toteutettavia kunnostustoimia.  Hankkeen aikataulu on 1.7.2022-31.12.2023.

Hankkeen taustalla on Vesien tila hyväksi yhdessä: Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 Julkaissut: Keski-Suomen ELY-keskus 03/2022. Humalajärvi valikoitui kohteeksi  järven tilan huononnuttua tyydyttävästä välttäväksi.  Saarinen taas kunnan jätevedenpuhdistamon ja EU-uimarannan sijainnin vuoksi.

Rantakiinteistöjen ja lähialueen kiinteistönomistajat ovat saaneet kyselylomakkeen postissa. Kyselyyn voi vastata tämän linkin kautta myös kuka tahansa Toivakan alueeltahttps://toivakan-kunta-lv.creamailer.fi/survey/iggr9wwufygih

11.5.2023 otettujen kevään vesinäytteiden analyysitulokset ovat tulleet laboratoriosta.  Kuten kuvista näkyy, tulvavedet olivat melko korkealla toukokuun alussa.  Tulokset sekä muuta hankkeessa tehtyä löytyvät yleisötilaisuuden materiaalista:

ToiVeTila yleisötilaisuus 16.6.2023 v3

Hankkeessa on teetetty Valuma-alueen vesienhallintakohteiden esiselvitys ulkopuolisen asiantuntijan voimin.  Esiselvityksessä on karttatarkastelun perusteella etsitty mahdollisia kohteita, joissa hoito- ja kunnostustoimenpiteillä voitaisiin pidättää ja hidastaa ravinteiden päätymistä vesistöihin.  Esiselvitys luettavissa tästä:

Toivakan valuma-alueen vesienhallintakohteiden esiselvitys (002)

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Ympäristöministeriön teettämän vesiensuojelukyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää puhtaita vesiä identiteetillemme tärkeänä. Puhtaat vedet ovat edellytys tuottavalle elinkeinoelämälle, uskoo vankka enemmistö kyselyyn vastanneista. Ympäristöministeriön kyselytutkimuksesta lisää osoitteessa: https://ym.fi/-/vesiensuojelukysely-puhtaat-vedet-ovat-tarkea-osa-suomalaisten-identiteettia

ToiVeTila-hankkeen yhteistyökumppani Keski-Suomen Vesi ja Ympäristö ry KSVY | Keski-Suomen alueellinen vesiensuojeluyhdistys. (k-svy.fi)

Toivakan kunta on liittynyt  Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto | Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto (ksvkv.fi) Täältä löydät ajankohtaisia asioita ja tapahtumia vesistöjen kunnostuksiin, rahoitukseen ja Keski-Suomen hankkeisiin liittyen.  Nämä avoinna kaikille!

Vesien kunnostus ja hoito: Ymparisto > Vesistöjen kunnostus ja hoito

Vesiensuojelusta Ympäristöministeriön sivuilta Vedenvuoro: Vesiensuojelun tehostamisohjelma – Ympäristöministeriö

Vesistökunnostusten rahoitushaku auki 17.10.-30.11.2023  Vesistökunnostuksen rahoitushaku – Ympäristöministeriö

Rahoituslähteitä vesien kunnostushankkeisiin täältä (Ympäristöministeriö, SYKE ja ELY) Nosta rahat pintaan – Rahatpintaan.fi

Ymparistöministeriön opas kunnostushankkeen ja avustuksen hakemiseen: Näin aloitat kunnostushankkeen ja haet avustusta (ym.fi)

Anna-Mari Kristola

hanketyöntekijä

0406700972

Yksikkö

Ympäristötoimi

Toimipaikka

Toivakkatalo