ToiVeTila -hanke 2022 – 2023

ToiVeTila – Toivakan vesistöjen tilainventointi -hankkeen tavoitteena on selvittää Toivakan kunnan alueella Leppäveden valuma-alueen vesistöjen, Humalajärvi-Kalajoki ja Saarinen-Aittojärvi-Sahinjoki tilaa, kuormitusta ja mahdollisesti myöhemmin toteutettavia kunnostustoimia.  Hankkeen aikataulu on 1.7.2022-31.12.2023.

Hankkeen taustalla on Vesien tila hyväksi yhdessä: Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 Julkaissut: Keski-Suomen ELY-keskus 03/2022

Humalajärven, Saarisen ja Aittojärven rantakiinteistöjen ja lähialueen kiinteistönomistajat ovat saaneet kyselylomakkeen postissa. Kyselyyn voi vastata myös tästä: https://toivakan-kunta-lv.creamailer.fi/survey/iggr9wwufygih

Aiheeseen liittyviä linkkejä

ToiVeTila-hankkeen yhteistyökumppani Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry KSVY | Keski-Suomen alueellinen vesiensuojeluyhdistys. (k-svy.fi)

Keski-Suomen
vesistökunnostusverkosto: Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto | Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto (ksvkv.fi)

Ajantasainen levätilanne: Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Täältä löytyy perustiedot kaikista vähintään hehtaarin kokoisista järvistämme ja rannikon merialueista sekä valmiit työkalut, joilla voi esimerkiksi ylläpitää omaa havaintopaikkaa. Sivuilla mm. ohjeet Näin teet sinilevähavainnon: Järviwiki:Ohje/Näin teet havainnot/Sinilevätilanne – Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)

Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen sivuilla tietoa sinilevästä: https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/uimarantavesi/sinilevat-eli-syanobakteerit

Ympäristöhallinnon (Ympäristöministeriö, SYKE, ELY, AVI ja ARA)  verkkopalvelussa Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö – Keski-Suomi (ymparisto.fi)

Tietoa veden ja pohjaveden korkeuksista, lumi ja jää tilanteesta Keski-Suomen ELY:n sivuilta: Vesitilanne (-lumi, -jää) – ely – ELY-keskus

Vesiensuojelusta Ympäristöministeriön sivuilta Vedenvuoro: Vesiensuojelun tehostamisohjelma – Ympäristöministeriö

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Suomen Luonto -lehti: Rantaveden kasvillisuudesta voi päätellä, mitä järvelle kuuluu (suomenluonto.fi)

Suomen luonnonsuojeluliitto: Vesiensuojelu – Keski-Suomen piiri (sll.fi)

Anna-Mari Kristola

hanketyöntekijä

0406700972

Yksikkö

Ympäristötoimi

Toimipaikka

Toivakkatalo