Siirry sisältöön

ToiVeTila -hanke 2022 – 2023

ToiVeTila -hankkeen 1.7.2022-31.12.2023 loppuraportti

Hankkeeseen tai vesistöjen tilaan liittyvät kyselyt Kuntaympäristöpalvelujen kautta, kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

 

WWF:n vesiraportti 2023: ” Pula makeasta vedestä ja heikkokuntoiset vesistöt aiheuttavat merkittävän uhan ihmisten terveydelle, ympäristölle ja taloudelle. Myös Suomessa vesistöjen suojelemiseen ja kunnostamiseen olisi syytä kiinnittää enemmän huomiota.

 

ToiVeTila – Toivakan vesistöjen tilainventointi -hankkeen tavoitteena oli selvittää Toivakan kunnan alueella Leppäveden valuma-alueen vesistöjen, Humalajärvi-Kalajoki ja Saarinen-Aittojärvi-Sahinjoki tilaa, kuormitusta ja mahdollisesti myöhemmin toteutettavia kunnostustoimia.  Hankkeen aikataulu 1.7.2022-31.12.2023.

Hankkeen taustalla on Vesien tila hyväksi yhdessä: Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 Julkaissut: Keski-Suomen ELY-keskus 03/2022. Humalajärvi valikoitui kohteeksi  järven tilan huononnuttua tyydyttävästä välttäväksi.  Saarinen taas kunnan jätevedenpuhdistamon ja EU-uimarannan sijainnin vuoksi.

Vesinäytteiden analyysitulokset sekä muuta hankkeessa tehty yleisötilaisuuden materiaalista ToiVeTila yleisötilaisuus 16.6.2023 v3

Hankkeessa on teetetty Valuma-alueen vesienhallintakohteiden esiselvitys.  Esiselvityksessä on karttatarkastelun perusteella etsitty mahdollisia kohteita, joissa kunnostustoimila voitaisiin pidättää ja hidastaa ravinteiden päätymistä vesistöihin.  Toivakan valuma-alueen vesienhallintakohteiden esiselvitys (002)

 

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Ympäristöministeriön teettämän vesiensuojelukyselyn mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta pitää puhtaita vesiä identiteetillemme tärkeänä. Puhtaat vedet ovat edellytys tuottavalle elinkeinoelämälle, uskoo vankka enemmistö kyselyyn vastanneista.  https://ym.fi/-/vesiensuojelukysely-puhtaat-vedet-ovat-tarkea-osa-suomalaisten-identiteettia

Toivakan kunta jäsenenä  Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto | Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto (ksvkv.fi)

Vesien kunnostus ja hoito: Ymparisto > Vesistöjen kunnostus ja hoito

Vesiensuojelusta Ympäristöministeriön sivuilta Vedenvuoro: Vesiensuojelun tehostamisohjelma – Ympäristöministeriö

Ymparistöministeriön opas kunnostushankkeen ja avustuksen hakemiseen: Näin aloitat kunnostushankkeen ja haet avustusta (ym.fi)