ToiVeTila -hanke 2022 – 2023

ToiVeTila – Toivakan vesistöjen tilainventointi -hankkeen tavoitteena on selvittää Toivakan kunnan alueella Leppäveden valuma-alueen vesistöjen, Humalajärvi-Kalajoki ja Saarinen-Aittojärvi-Sahijoki tilaa, kuormitusta ja mahdollisesti myöhemmin toteutettavia kunnostustoimia.  Hankkeen aikataulu on 1.7.2022-31.12.2023.

Hankkeen taustalla on Vesien tila hyväksi yhdessä: Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2022-2027 Julkaissut: Keski-Suomen ELY-keskus 03/2022

Humalajärvi valikoitui kohteeksi  järven tilan huononnuttua tyydyttävästä välttäväksi.  Saarinen taas kunnan jätevedenpuhdistamon ja EU-uimarannan sijainnin vuoksi.

Rantakiinteistöjen ja lähialueen kiinteistönomistajat ovat saaneet kyselylomakkeen postissa. Kyselyyn voi vastata tämän linkin kautta myös kuka tahansa Toivakan alueeltahttps://toivakan-kunta-lv.creamailer.fi/survey/iggr9wwufygih

Näytteenotto Humalajärvellä
Näytteenotto Humalajärvellä
Näytteenotto Kalajoesta
Näytteenotto Kalajoesta

Humalajärveen, Saariseen, Aittojärveen ja Pitkäjokeen laskevista virtavesistä sekä Kalajoesta otettiin vesinäytteet 18.10.2022. Valtaosalla havaintopaikoista vedenlaatu kuvasti rehevää/erittäin rehevää ja selvästi humuspitoista vettä. Osalla havaintopaikoista veden ravinnepitoisuudet ylittivät jopa nelinkertaisesti veden rehevyyttä kuvastavan pitoisuustason. Kun keväällä otetaan uudet näytteet, pystytään tuloksia vertailemaan ja varmistumaan valuma-aluekuormituksen painopistealueista, joille toimenpiteitä kannattaisi jatkossa tehdä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

ToiVeTila-hankkeen yhteistyökumppani Keski-Suomen Vesi ja Ympäristö ry KSVY | Keski-Suomen alueellinen vesiensuojeluyhdistys. (k-svy.fi)

Toivakan kunta on liittynyt  Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto | Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto (ksvkv.fi) Täältä löydät ajankohtaisia asioita ja tapahtumia vesistöjen kunnostuksiin, rahoitukseen ja Keski-Suomen hankkeisiin liittyen.  Nämä avoinna kaikille!

Vesien kunnostus ja hoito: Ymparisto > Vesistöjen kunnostus ja hoito

Lupa-asiat ja suostumukset vesistön kunnostamisessa: Ymparisto > Lupa-asiat ja suostumukset vesistöjen kunnostamisessa

Maatalouden vesiensuojelu: Ymparisto > Maatalouden vesiensuojelu

Vesiensuojelusta Ympäristöministeriön sivuilta Vedenvuoro: Vesiensuojelun tehostamisohjelma – Ympäristöministeriö

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

Suomen Luonto -lehti: Rantaveden kasvillisuudesta voi päätellä, mitä järvelle kuuluu (suomenluonto.fi)

Suomen luonnonsuojeluliitto: Vesiensuojelu – Keski-Suomen piiri (sll.fi)

Anna-Mari Kristola

hanketyöntekijä

0406700972

Yksikkö

Ympäristötoimi

Toimipaikka

Toivakkatalo