Siirry sisältöön

Palosentien asemakaavamuutos

Palosentielle on laadittu 300 m:n matkalle katusuunnitelman luonnos (FCG 2022), jonka mukaan asemakaavan mukaista katualuetta on tarve paikoin laajentaa. Hankkeeseen liittyy katuosan hallinnan siirto ELY:ltä kunnalle. Kaavaprosessin yhteydessä tarkastellaan, onko kaavatien loppuosa tarkoituksenmukaista poistaa asemakaavasta.

 

Helmikuu 2024

Kyseessä on MRA 30.4 mukainen merkitykseltään vähäinen ja teknisluontoinen asemakaavan muutos. Osallisille varataan tilaisuus mielipiteensä esittämiseen samalla, kun ilmoitetaan vireilletulosta.