Siirry sisältöön

Kuulutus maa-aineslupapäätös

Toivakan kunnan lupa- ja ympäristöjaosto on 10.5.2023 (§ 20) myöntänyt maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-aineslupapäätöksen. Maa-ainesluvan mukainen toiminta koskee maa-aineksen (sora ja hiekka) ottamistoimintaa. Toiminta sijaitsee kiinteistöillä Valkea-aho 850-405-49-1 ja Toivakan valtionmaa 850-893-1-3, Toivakan kunnan Huikon kylässä.

Kuulutuksen julkaisupäivä 17.5.2023.

Kuulutus, pöytäkirjanote ja lupapäätös on nähtävänä 17.5. – 26.6.2023. Toivakan kunnan verkkosivuilla.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat kuulutuksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 26.6.2023.

Lisätiedot: rakennus- ja ympäristötarkastaja Jari Vuopio p. 040 660 5388

Lupa- ja ympäristöjaosto


Asia:  Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen lupahakemus, mikä koskee soran ja hiekan ottamistoimintaa alueella, joka sijaitsee Toivakan kunnan Ruokosenkankaalla, Huikon kylässä.

Hakija: Kuljetus J. Mäkelä ja J. Viiala Oy, y-tunnus: 07525200-2

 

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 22.2.2023 – 24.4.2023 välisen ajan.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 24.4.2023.