Siirry sisältöön

Polttopuiden kerääminen

Tekninen lautakunta 18.5.2022 § 50. päivitetään tarvittaessa

Polttopuiden kerääminen

 • Toivakan kunta ei myy valmiiksi tehtyjä polttopuita.
 • Kunnan omistamilta mailta on mahdollista kerätä maksutta polttopuuksi kelpaavaa puuta näiden periaatteiden rajoissa.

 

Hakkuutähdettä saa kerätä pieniä määriä

 • Kunnan mailta on mahdollista kerätä hakkuun jälkeen maassa olevaa hakkuutähdettä polttopuiksi sen jälkeen, kun työt alueella on suoritettu loppuun.
 • Polttopuiden keruu on sallittua kotitarvekäyttöön.
 • Hakkuutähteiksi luetaan muun maussa maahan jääneet latvukset, oksat ja vikaisuuksien vuoksi lumpatut lyhyet puunpätkät.
 • Hakkuutähteiden kerääminen on maksutonta. Hakkuutähteistä kertyvä polttopuun määrä on yleensä vähäistä. Mikäli löydät hakkuualalta suuremman määrän polttopuuksi kelpaavaa puuta, varmista kunnalta ennen polttopuusavottaan ryhtymistä, että polttopuun kerääminen on tältä osin sallittua. Puun korjuussa on voinut tulla katkos syystä tai toisesta ja korjuu ei ole päättynyt, vaikka korjuukoneet olisivatkin poistuneet työmaalta.
 • Ole yhteydessä myös, mikäli olet epävarma maanomistuksesta tai siitä, että tullaanko töitä alueella vielä jatkamaan.

 

Maahan raivatun pienpuuston keruuseen tarvitaan lupa

 • Joskus raivauskohteilta löytyy polttopuuksi kelpaavaa pienpuustoa. Tällaisissa kohteissa on oltava yhteydessä kunnan tekniseen toimeen ennen työhön ryhtymistä ja varmistettava, ettei kyseessä ole esimerkiksi sellainen alue, jolta risut tullaan kasaamaan ja ajamaan energiapuuksi. Maahan raivatun pienpuuston kerääminen vähäisessä määrin kotitarvekäyttöön on maksutonta.

 

Tuulenkaatojen myynti sovitaan erikseen

 • Kaatuneet yksittäiset tuulenkaadot jäävät pääosin metsään lahopuiksi. Mikäli kaatuneita puita on enemmän, noudatetaan niiden poistamisessa metsätuholakia.
 • Toisinaan tuulenkaatoja tulee sellaisille paikoille, joihin niitä ei voi jättää, esimerkiksi ulkoilualueelle, reitin tuntumaan, tontin lähimaastoon tai muulla tavoin häiritsevälle paikalle. Tällaisten puiden osalta on mahdollista myös sopia, että kunta myy puun polttopuiksi.
 • Tuulenkaadoista sovitaan aina erikseen, eikä niitä saa lähteä tekemään ilman lupaa. Tuulenkaadoissa voi olla vaarallisia jännitteitä, eikä niiden lähelle ole turvallista mennä. Kallellaan tai konkelossa olevia puita ei saa lähteä tekemään omatoimisesti.
 • Tuulenkaadoista peritty hinta määritellään puumäärän mukaan, minimilasku on 25 euroa.

 

Kunta voi myydä satunnaisesti pieniä puutavaraeriä

 • Kunnan metsistä hakattava puutavara myydään pääsääntöisesti kilpailutetulle puukauppakumppanille. Toisinaan metsästä hakataan pieniä puutavaraeriä ja kaadetaan yksittäisiä puita, joita on mahdollista myydä polttopuiksi. Myytäviä puutavaraeriä tulee hyvin epäsäännöllisesti, joten ei kannata jättää polttopuuhuoltoa sen varaan. Tällaisten yksittäisten myytävien puutavaraerien osalta hinta määritellään puumäärän mukaan, minimilasku on 25 euroa.
 • Tekninen johtaja hyväksyy näissä ehdoissa esitettyjen mahdollisten maksullisten polttopuumyyntien sopimukset tapauskohtaisesti.