uk de

Työllisyyspalvelut

 

Toivakan kunnan työllisyyspalveluja hallinnoi, koordinoi ja kehittää työllisyyspalvelut, joka 

    • toimii työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijayksikkönä
    • tukee asiakkaan osaamisen kehittämisessä, terveydentilan selvittämisessä, työkyvyn arvioinnissa, elämänhallinnan vahvistamisessa tai kuntoutumisessa
    • tukee asiakkaan polkua työllistymistä edistävien palvelujen kautta avoimille työmarkkinoille
    • tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan, kunnan eri hallintokuntien, työ- ja elinkeinotoimiston, Kelan, alueen hanketoimijoiden, yritysten ja muiden yksityisen sektorin toimijoiden kanssa asiakkaan työllistymisen edistämiseksi

 

 

Työllisyyspalveluja ovat:                   

 

Kuntouttava työtoiminta

Toivakan kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa työttömille työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaville henkilöille (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2001). Kuntouttavaa työtoimintaa on myös ryhmämuotoisena.
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on asiakkaan voimavarojen löytäminen, käyttöönotto ja vahvistaminen sekä työ- ja toimintakyvyn lisääntyminen. Asiakasta kannustetaan jatkamaan työelämään, opiskeluun tai muuhun elämänhallintaa tukevaan ratkaisuun. Tarkoituksena on parantaa asiakkaan työllistymisvalmiuksia, hyvinvointia ja elämänhallintaa.

Työtoimintapaikka ja työtehtävät suunnitellaan yksilöllisesti. Työtoimintaan voidaan sisällyttää muita tarpeellisia tukipalveluja. Työtoimintaa on 1-4 päivää viikossa ja 4-8 tuntia päivässä. Työnhakijan tilanteesta riippuen hänelle maksetaan työmarkkinatuki, työttömyyspäiväraha tai toimeentulotuki ja tämän lisäksi ylläpitoraha tai toimintaraha 9e/työtoimintapäivä.
Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman kautta. Kun päätös kuntouttavaan työtoimintaan ohjaamisesta on tehty, etsivät kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat asiakkaalle työtoimintapaikan kunnan yksiköstä, kolmannelta sektorilta tai valtion virastoista/laitoksista.

Velvoitetyöllistäminen

Kunta on velvoitettu tarjoamaan työtä sellaiselle 57-59 vuotiaalle työttömälle työnhakijalle, jonka ansiopäivärahan/peruspäivärahan enimmäisaika päättyy. Työsuhteen kesto on enimmillään 6 kuukautta. TE-toimisto ilmoittaa velvoitetyöllistettävistä kunnalle. Työllisyyspalvelut haastattelee henkilön, hakee tälle sijoituspaikan kunnan sisältä ja tekee työsopimuksen.

Palkkatuettu työ

Jos työttömyys pitkittyy, voi työ- ja elinkeinotoimisto madaltaa kynnystä työelämään pääsylle maksamalla palkkatukea työnantajalle. Palkkatuen määrän ja jakson keston määrittelee työ- ja elinkeinotoimisto asiakaskohtaisesti. Tukea myönnetään pidempään työttömänä olleen, vajaakuntoisen, nuoren tai syrjäytymisvaarassa olevan työllistämiseen. Palkkatuetussa työssä työajan tulee olla vähintään 85 % alan normaalityöajasta. 

 

Yhteystiedot

Työllisyys- ja hyvinvointikoordinaattori
Mia Friman
040-6358088
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Jos sinulla on tarjota työtä tai yrityksessäsi on tekemätöntä työtä, ota yhteyttä niin saatetaan työ ja tekijä yhteen. Lisää tietoa yrittäjien palveluista 

Keski-Suomen TE-toimisto: Jyväskylä* (työ- ja elinkeinotoimisto)

KELA (kansaneläkelaitos)