Vireillä olevat rantaosayleiskaavat

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos, osa-alue 2

 

Kaavaehdotuksen käsittelyvaiheet
tekninen lautakunta 16.11.2022 § 87
kunnanhallitus xx.xx.2022 § xxx

 

Kaavaluonnoksen käsittelyvaiheet
tekninen lautakunta 27.11.2021 § 103
kunnanhallitus 29.11.2021 § 341

 

KUULUTUS

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos / osa-alue 2 – LUONNOS nähtävillä 16.12.2021 – 17.1.2022

 

Toivakan kunnanhallitus on päätöksellään 29.11.2021 § 341 hyväksynyt läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksen / osa-alue 2 luonnoksen ja asettaa sen nähtäville. Läntisen alueen rantaosayleiskaavan osa-alueen 2 muutos koskee Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan Päijänteen pohjoisosan ranta-aluetta sekä osa-alueen pohjoisosan vesistöjä.

 

Kaavaluonnos on laadittu kunnan hyväksymien tavoitteiden sekä mitoitus- ja suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on päivitetty.

 

MRL:n 62 §:n ja MRA:n 30 §:n mukaisesti kaavaluonnos valmisteluaineistoineen pidetään yleisesti nähtävillä 16.12.2021 – 17.1.2022 välisen ajan kokonaisuudessaan kunnan kotisivulla (tällä sivulla alempana pdf -tiedostot).

Toivakkatalolla (Iltaruskontie 2, TOIVAKKA) kaavakarttaan ja merkkien selityksiin on mahdollista tutustua Toivakkatalon sisäänkäynnin läheisyydessä olevassa ikkunassa.

 

Osallisilla ja kuntalaisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävillä oloaikana. Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 18.1.2022 klo 15.00 mennessä osoitteella: Toivakan kunta, kunnanhallitus, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka tai sähköpostitse kirjaamo@toivakka.fi

 

Lisätietokyselyt kaavahankkeesta sähköpostitse kirjaamo@toivakka.fi

 

Toivakassa 16.12.2021 (kuulutuksen julkaisu)

Toivakan kunnanhallitus

 

Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutoksen (osa-alue 2) valmisteluaineisto: