Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutos

Tavoitteet

Viisarimäen alue on 2016 kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten alueeksi. Rakennetusta kerrosalasta viidennes sallitaan kaavassa käytettäväksi pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälä- ja toimistotiloja varten, lisäksi osalla alueesta sallitaan myös yrityksen henkilökunnan käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset / huoneistot.
Kunnallistekniikka (kadut, vesihuolto ja valaistus) on valmiina.

Leppävedenrannan yhteydessä tehdään läntisellä osa-alueella muutos tonttijakoon. Tonttijaon muutos mahdollistaa paremman kulkuyhteyden satama-alueelle. Itäisellä osa-alueella poistetaan tarpeeton s-1 – aluevaraus. Aluevarauksen poiston yhteydessä pyritään alueen maankäyttö palauttamaan aikaisemmin voimassa olleen asemakaavan mukaiseksi.


Kaavaluonnos

Käsittelyvaiheet

Tekninen lautakunta 23.3.2022 § 30

Kunnanhallitus 28.3.2022 § 81

 

6.4.2022 Kuulutus kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta

Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutos

 

Toivakan kunnanhallitus on päätöksellään 28.3.2022 § 81 päättänyt Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutoksen luonnoksen hyväksymisestä ja sen nähtäville asettamisesta.

Viisarimäen alue on 2016 kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten alueeksi. Rakennetusta kerrosalasta viidennes sallitaan kaavassa käytettäväksi pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälä- ja toimistotiloja varten, lisäksi osalla alueesta sallitaan myös yrityksen henkilökunnan käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset / huoneistot. Kunnallistekniikka (kadut, vesihuolto ja valaistus) on valmiina.

Leppävedenrannan yhteydessä tehdään läntisellä osa-alueella muutos tonttijakoon. Tonttijaon muutos mahdollistaa paremman kulkuyhteyden satama-alueelle. Itäisellä osa-alueella poistetaan tarpeeton s-1 – aluevaraus. Aluevarauksen poiston yhteydessä pyritään alueen maankäyttö palauttamaan aikaisemmin voimassa olleen asemakaavan mukaiseksi.

Nähtävilläolo

Kaavaluonnos on nähtävillä ajalla 6.4. – 9.5.2022 Toivakkatalolla, osoitteessa Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka sekä www.toivakka.fi/viisarimaen-yritysalueen-ja-leppavedenrannan-asemakaavamuutos/

Osallisilla on mahdollisuus nähtävilläoloaikana jättää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipiteet tulee jättää kirjallisesti 10.5.2022 klo 12.00 mennessä postitse Toivakan kunta, Kunnanhallitus, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka tai sähköpostitse kirjaamo@toivakka.fi

Lisätietoja kaavahankkeesta

Valmisteluaineisto www.skjkl.fi/Toivakka/Viisari2/

kunnanjohtaja Helana Vuopionperä-Kovanen puh. 050 307 6114, helena.vuopionpera-kovanen@toivakka.fi tai

kaavan laatija Tuomo Järvinen puh. 040 753 1524, tuomo.jarvinen@fcg.fi

 

Toivakassa 6.4.2022

Toivakan kunta, Kunnanhallitus


Vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettaminen

Käsittelyvaiheet

Tekninen lautakunta 19.1.2022 § 5

Kunnanhallitus 24.1.2022 § 4

 

27.1.2022 Kuulutus vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta

Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutos

Toivakan kunnanhallitus on päätöksellään 24.1.2022 § 4 päättänyt Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.

Viisarimäen alue on 2016 kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten alueeksi. Rakennetusta kerrosalasta viidennes sallitaan kaavassa käytettäväksi pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälä- ja toimistotiloja varten, lisäksi osalla alueesta sallitaan myös yrityksen henkilökunnan käyttöön tarkoitetut asuinrakennukset / huoneistot. Kunnallistekniikka (kadut, vesihuolto ja valaistus) on valmiina.

Leppävedenrannan yhteydessä tehdään läntisellä osa-alueella muutos tonttijakoon. Tonttijaon muutos mahdollistaa paremman kulkuyhteyden satama-alueelle. Itäisellä osa-alueella poistetaan tarpeeton s-1 – aluevaraus. Aluevarauksen poiston yhteydessä pyritään alueen maankäyttö palauttamaan aikaisemmin voimassa olleen asemakaavan mukaiseksi.

Nähtävilläolo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä ajanvarauksella (014 267 4000) Toivakkatalolla sekä www.toivakka.fi

Osallisilla on mahdollisuus nähtävilläoloaikana jättää kommenttinsa OAS:ta. Kommentit tulee jättää kirjallisesti 1.3.2022 klo 15.00 mennessä postitse Toivakan kunta, Kunnanhallitus, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka tai sähköpostitse kirjaamo@toivakka.fi

Lisätietoja kaavahankkeesta

kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen puh. 050 307 6114, helena.vuopionpera-kovanen@toivakka.fi tai

kaavan laatija Tuomo Järvinen puh. 040 753 1524, tuomo.jarvinen@fcg.fi

 

Toivakassa 27.1.2022

Toivakan kunta, Kunnanhallitus