Siirry sisältöön

4. Katselmukset

Rakennusvalvonnan katselmukset tilaa vastaava työnjohtaja sähköpostilla rakennustarkastajalta jari.vuopio@toivakka.fi

Rakennushankkeen vastaava työnjohtaja tilaa rakennuspaikan merkinnän, jos se on lupapäätökseen määritelty, ja sijaintikatselmuksen  rakennustarkastajalta numerosta 040 660 5388

Muistilista pientalorakentajalle:

RAKENNUKSEN OSITTAINEN LOPPUKATSELMUS

Alla muistilista niistä asioista, jotka huomioidaan rakennusta käyttöönotettaessa. Haettaessa mahdollisuutta ottaa rakennus tai sen osa käyttöön ennen kuin se on kaikilta osin valmis, tulee hyvissä ajoin ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan ja sopia katselmuksen edellytyksistä. Katselmuksessa tulee olla läsnä hankkeen vastaava työnjohtaja. Katselmuksessa tulee rakennusvalvontaviranomaiselle esittää veroviranomaiselle tehty yksityishenkilön rakentamisilmoitus.

Katselmuksen edellytykset:

 • Luvassa ja aloituskokouksessa määrätyt suunnitelmat on toimitettu, mm.
  • Rakennesuunnitelmat
  • Vesi- ja viemärisuunnitelmat
  • Ilmanvaihtosuunnitelma
  • Radontekninensuunnitelma
  • Hulevesisuunnitelma
  • Piha- ja istutussuunnitelma
  • Kosteudenhallintasuunnitelma
  • Savuhormisuunnitelma
 • Luvassa ja aloituskokouksessa määrätyt katselmukset on pidetty, mm.
  • Aloituskokous
  • Rakennuksen sijoitus
  • Sijaintikatselmus
  • Muu katselmus
 • Luvassa ja aloituskokouksessa määrätyt työnjohtaja(t) on hyväksytty, mm.
  • Rakennustyön vastaava työnjohtaja
  • Kvv-työnjohtaja
  • Iv-työnjohtaja
  • Muu työnjohtaja
 • Rakennustyön vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja on täytetty ja valmis luovutettavaksi
 • Kvv-työnjohtajan tarkastusasiakirja on täytetty ja valmis luovutettavaksi
 • Iv-työnjohtajan tarkastusasiakirja on täytetty ja valmis luovutettavaksi
 • Ilmastoinnin mittaus- ja säätöpöytäkirja
 • Sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja
 • Vesijohtojen painekoetodistus
 • Energiatodistuksen päivitys ja pääsuunnittelijan allekirjoitus
 • Ilmatiiveysmittausraportti
 • Maalämmön porausraportti toimitettu

Rakennuksen ulkopuoli

 • Osoitenumero on asennettu näkyvään paikkaan
 • Suojakaiteet, tasoerojen ja jyrkänteiden suojaukset
 • Ulkoportaat, esteettömyys
 • Jäteastiat, postilaatikko

 

LOPPUKATSELMUS

Alla muistilista niistä asioista, jotka huomioidaan loppukatselmuksessa. Katselmuksessa tulee olla läsnä hankkeen vastaava työnjohtaja. Katselmuksessa tulee rakennusvalvontaviranomaiselle esittää veroviranomaiselle tehty yksityishenkilön rakentamisilmoitus.

Katselmuksen edellytykset:

 • Edellisissä katselmuksissa havaitut puutteet on korjattu
 • Luvassa ja aloituskokouksessa määrätyt suunnitelmat on toimitettu,mm.
  • Rakenne
  • Vesi- ja viemärisuunnitelmat
  • Ilmanvaihtosuunnitelma
  • Radontekninen suunnitelma
  • Hulevesisuunnitelma
  • Piha- ja istutussuunnitelma
  • Kosteudenhallintasuunnitelma
  • Muut
  • Tarvittaessa rakennusaikaisten muutosten päivitys suunnitelmiin
 • Luvassa ja aloituskokouksessa määrätyt katselmukset on pidetty
  • Aloituskokous
  • Sijaintikatselmus
  • Käyttöönottokatselmus
  • Muu katselmus
 • Luvassa ja aloituskokouksessa määrätyt työnjohtaja(t) on hyväksytty
  • Rakennustyönjohtaja
  • Kvv-työnjohtaja
  • Iv-työnjohtaja
  • Muu työnjohtaja
 • Käyttö- ja huolto-ohje on laadittu
 • Rakennustyön tarkastusasiakirja on täytetty ja valmis luovutettavaksi
 • Kvv-työnjohtajan tarkastusasiakirja on täytetty ja valmis luovutettavaksi
 • Iv-työnjohtajan tarkastusasiakirja on täytetty ja valmis luovutettavaksi
 • Sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja
 • Ilmastoinnin mittaus- ja säätöpöytäkirja
 • Vesijohtojen painekoetodistus
 • Energiatodistuksen päivitys ja pääsuunnittelijan allekirjoitus
 • Ilmatiiveysmittausraportti
 • Palo-osastoinnit
 • Maalämmön porausraportti toimitettu
 • Muut luvassa, aloituskokouksessa tai muuten määrätyt asiat on suoritettu ja tarkastettu