Siirry sisältöön

8. Käyttötarkoituksen muutos loma-asunnosta vakituiseksi asuinrakennukseksi

Loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen on rakennusluvan vaativa toimenpide

Rakennuslupahakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat:
– hallintonäyttö (lainhuutotodistus, vuokrasopimus tai isännöitsijän todistus)
– asemapiirros
– pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirros
– naapureiden kuuleminen
– kun käyttötarkoitukseksi haetaan asuinrakennus, tulee yli 50 k-m2 rakennuksen hakemukseen liittää selvitys energiatehokkuudesta (energiatodistus).

Käyttötarkoituksen muutoksen rakennuslupahakemus tehdään Toivakan kunnan sähköisen asiointipalvelun kautta.

MRL:n 117 §:n 4 mom mukaan rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava ja soveltua aiottuun käyttöön, muutokset eivät saa
heikentää käyttäjien turvallisuutta tai terveydellisiä oloja.

Otetaan huomioon olennaiset tekniset vaatimukset MRL 117 a-g §

a) Rakenteiden lujuus ja vakaus
b) Paloturvallisuus
c) Terveellisyys
d) Käyttöturvallisuus
e) Esteettömyys
f) Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
g) Energiatehokkuus

Taustalla oleva lainsäädäntö:
Suomen rakentamismääräykset

 

Käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi edellyttää seuraavaa:

 Asuntosuunnittelu (YMa 1008/2017; 4 § – 8 §)

Asuinhuoneen on oltava ikkunallinen vähintään 7 m2 ja huoneistoalan vähintään 20 m2.
Asuinhuoneen korkeuden on oltava vähintään 2,5 m, pientaloissa 2,4 m (omakoti- ja rivitalot). Vähäisen osan korkeus voi olla pienempikin, ei kuitenkaan alle 2,2 m.
Asuinhuoneistossa on oltava toiminnan kannalta tarkoituksen mukaiset tilat lepoa, oleskelua ja vapaa-ajan viettoa, ruokailua ja ruoanvalmistusta, hygienian hoitoa sekä asumiseen liittyvää välttämätöntä huoltoa ja säilytystä varten.
Asuinhuoneistossa tai sen käytössä on oltava asianmukaiset tilat vaatehuoltoa ja irtaimiston säilytystä sekä polkupyörien, lastenvaunujen ja ulkoiluvälineiden säilytystä varten.

Tilat on varustettava niiden käytön edellyttämillä kalusteilla, varusteilla sekä teknisillä asennuksilla. Asuinhuoneistossa on kuitenkin aina oltava käymälä sekä riittävä perusvarustus henkilökohtaisen hygienian hoitoa ja ruoanvalmistusta varten.

Esteettömyys (VNa 241/2017; 3 § ja 4 §)

Rakennuksen ulko-oven avautumispuolen etäisyys seinän sisänurkasta tai muusta kiinteästä esteestä on oven ulkopuolella oltava esteettömälle vähintään 400 mm. Ulko-oven edessä on oltava riittävä tasanne (esim. 1,5m x 1,5m).

Muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen huonetiloihin sekä asuinrakennuksen asuinhuoneisiin, asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin ja rakennuksen käyttöä palveleviin tiloihin johtavan oven ja kulkuaukon vapaan leveyden on oltava vähintään 800 mm. Oven yhteydessä ei saa olla taloeroa tai kynnystä, ellei se ole ääni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi välttämätöntä. Tällöin kynnys tai tasoero saa olla enintään 20 mm korkea, ja kynnys on muotoiltava siten, että sen voi helposti ylittää pyörätuolilla ja pyörillä varustetulla kävelytelineellä.

Vapaalta leveydeltään vähintään 800 mm oviaukko tulee olla vähintään yhteen ruokailutilaan, makuuhuoneeseen, peseytymistilaan ja WC:hen.

Sisäilmasto ja ilmanvaihto (YMa 1009/2017; 8 § ja 22 §)

Ilmanvaihdon on toteutettava terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilman laatu oleskelutiloissa. Ilmanvaihtojärjestelmän on tuotava rakennukseen riittävä ulkoilmavirta ja poistettava sisäilmasta terveydelle haitallisia aineita, liiallista kosteutta, viihtyisyyttä haittaavia hajuja sekä ihmisistä, rakennustuotteista ja toiminnasta sisäilmaan aiheutuvia epäpuhtauksia. Järjestelmän toiminta on voitava kokonaisuudessaan pysäyttää ja/ tai sulkea.

Erityissuunnittelijan on suunniteltava tulisijan ja erillispoistojen käytön vaatima lisäulkoilmavirran saanti siten, että rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä toimii hallitusti ja rakennuksen tai huonetilojen paineet eivät muutu haitallisesti.

 

Käyttöturvallisuus (YMa 1007/2007; 13 §, 18 § ja 25 §)

Rakennukset, joiden vieressä on kulkuväyliä ja talvella käytettäviä oleskelualueita on suojattava lumiestein katolta putoavalta lumelta ja jäältä. Rakennuksen oven ja portin on oltava helposti avattavissa myös olosuhteiden muuttuessa, kuten lumisateella. Kaikkiin rakennuksen osiin (kaltevuus yli 1:8), joissa on säännöllisesti siivottavia, nuohottavia, huollettavia tai tarkastettavia rakennusosia, varusteita taikka laitteita, on oltava pääsy.

Säännöllistä käyntiä edellyttäville rakennusosille ja laitteille (mm. katolla sijaitsevat savupiiput ja ilmanvaihtolaitteet) on oltava turvallinen ja helppokulkuinen katkeamaton kulkutie.

Olosuhteet (MRL 126 a §, Ympäristönsuojelulaki 156 a § ja 156 b § sekä VNa 157/2017)

Kiinteistöllä tulee olla talousvesikelpoinen ympärivuotinen vesi. Käyttötarkoituksen muutos voi edellyttää jätevesijärjestelmän saneeraustarpeen, jos rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- ja muutostyö tai tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö.