Siirry sisältöön

Toivakan kunnan yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Tiedote 22.11.2023 

Toivakan kunnan yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Toivakan kunnanhallitus päätti maanantaina 20.11.2023 kokouksessaan, että Toivakan kunnan yt-neuvottelut ovat päättyneet. Kunnanhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti, että

1. Toivakan kuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka aloitettiin 10.10.2023 ja joiden viimeinen neuvottelukerta oli 10.11.2023 ovat päättyneet.

2. se velvoittaa lautakunnat ja viranhaltijat valmistelemaan yhteistoimintaneuvotteluissa kirjatut, työnantajan esityksen mukaiset henkilöstösäästöjä koskevat toimenpiteet kunnan talousarvioesitykseen 2024 ja taloussuunnitelmaesitykseen 2025-2026.

3. se hyväksyy lomauttamisen periaatteet liitteen mukaisena.

Kunnanhallitus päätti 2.10.2023 § 208 käynnistää taloudellisin ja tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2024-2026 Toivakan kunnassa.

Vuoden 2024 osalta säästötavoite henkilöstökuluissa oli 160.000 euroa. Neuvotteluissa tavoiteltiin sekä pysyviä että niitä tukevia kertaluonteisia säästöjä.

Työnantajan ja työntekijäjärjestöjen edustajat kokoontuivat neuvottelukokouksiin yhteensä neljä kertaa.

Neuvotteluaikataulu oli sovitettu talousarviovalmisteluun siten, että se huomioi lautakuntien talousarviokäsittelyt sekä edelleen talousarvion valmistelun etenemisen kunnanhallituksen käsittelyyn.

Yt-neuvottelujen tuloksena Toivakan kunta irtisanoo kaksi henkilöä sekä osa-aikaistaa yhden henkilön.

Lisäksi säästöjä pyritään saamaan kuntayhteistyön kautta.

Osa säästötavoitteista pystytään saavuttamaan lomautusten kautta. Osa työntekijöistä voi valita vapaaehtoiset toimet (suositusvapaat tai lomarahojen vaihto vapaaksi) lomautuksen sijaan. Lomautuksen kesto on 5-12 päivää riippuen työehtosopimuksesta.  Lomautukset eivät kohdistu varhaiskasvatuksen lastenhoitajiin / opettajiin.

Neuvottelut päättyivät erimielisinä, sillä henkilöstöjärjestöt eivät hyväksyneet työnantajan esitystä lomautuksista eivätkä toisen henkilön irtisanomista.

Lisätietoja:

Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, touko.aalto@toivakka.fi, p. 040 5169 332

Takaisin ajankohtaisiin