Siirry sisältöön

Edunvalvonnan tavoitteet ja elinvoima esillä Jyväskylän kaupunkiseudun seutufoorumissa

Toista kertaa järjestetty seutufoorumi kokosi 7.3.2023 Paviljonkiin Jyväskylän seudun kuntien luottamushenkilöitä, kunnanjohtajia ja muita viranhaltijoita sekä seututoimijoita Keski-Suomen ELY-keskuksesta ja Keski-Suomen liitosta. Tänä vuonna seutufoorumin keskiössä olivat seudun edunvalvonnan tavoitteet seuraavaan MAL-sopimukseen ja hallitusohjelmaan vuosille 2023-2027.

– Seudun ensimmäinen MAL-sopimuskausi 2021-2023 on ollut tuloksekas etenkin seutuyhteistyön vahvistajana. Kunnissa on tehty kauaskantoisia päätöksiä seudun Linkki-joukkoliikennealueen laajentamisesta, useita pitkään odotettuja jalankulun ja pyöräilyn hankkeita on viety eteenpäin ja seudun MAL-kehityskuva on hyväksytty vastikään kuntien valtuustoissa. MAL-sopimusmenettelyn kehittämisessä ja seudun saavutettavuuden edistämisessä on kuitenkin vielä paljon tehtävää, summasi avauspuheenvuoron pitänyt Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

MAL-sopimusta tarkistetaan rullaavasti eduskuntavaalikausittain. Seudun kuntien yhteiset edunvalvonnan tavoitteet seuraavaan MAL-sopimukseen ja seudun saavutettavuuden kehittämiseksi on kiteytetty seuraavasti:

  1. MAL-sopimusmenettelyä tulee jatkaa ja kehittää seuraavalla hallituskaudella yhteistyössä valtion kanssa ja huolehtia siitä, että MAL-sopimusmenettelyyn ei synny ns. kahdenkerroksen järjestelmää neljän vanhan ja kolmen uuden MAL-kaupunkiseudun välillä.
  2. MAL-sopimukseen kytkettyjä rahoitusinstrumentteja tulee kehittää seutujen tarpeita vastaavaksi. MAL-sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uskottavaa ja ennakoitavaa tukea valtiolta niin liikennejärjestelmän kuin asumisen kehittämiseksi.
  3. Raideliikenteen edunvalvonnan tavoitteena on Jyväskylä-Tampere välin investointirahoituksen saaminen Väylän investointiohjelmaan ja valtion talousarvioon hankesuunnittelun valmistuttua.
  4. Maantieliikenteen edunvalvonnan keskiössä on TEN-T-ydinverkkoon kuuluvan valtatie 4 palvelutason parantaminen. Tärkeimmät ja vaikuttavimmat maantieosuudet, joiden suunnittelua ja toteutusta tulee edistää, ovat valtatien 4 hankkeet Vaajakosken kohdalla, Jyväskylän kohdalla, Palokan kohdalla ja välillä Vehniä-Äänekoski.

Jyväskylän seudun asema Euroopan laajuisen TEN-T-ydinverkon kaupunkisolmukohtana voi tuoda uusia mahdollisuuksia seudun saavutettavuuden kehittämiseen. EU-komission uudessa ehdotuksessa kaupunkisolmukohdille tulisi asetuksen pohjalta kestävään matkustaja- ja tavaraliikenteeseen liittyviä velvollisuuksia, mutta myös uudenlaisia rahoitusmahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää valtiolta ja seudulta aktiivisuutta, korosti seutufoorumissa alustuspuheenvuoron pitänyt europarlamentaarikko Henna Virkkunen.
Tarve seudulliselle profiloitumiselle

Jyväskylän kaupunkiseudun elinvoiman tilannekuva ja potentiaalit olivat esillä WSP Oy:n laatimassa analyysissä, jonka tuloksia seutufoorumissa esitteli WSP Oy:n kestävyys- ja vastuullisuusjohtaja Terhi Tikkanen-Lindström. Kaupunkiseudun sijainti koko Suomeen nähden yhdistettynä hyvin yhdistävään tieverkkoon on potentiaalinen erityisesti kuljetusintensiivisen liikenteen ja logistiikan toimijoille. Kansallisen biotalouden ohjelman kasvutavoite, kiertotalouden ohjelma, materiaaliteknologioiden kehittyminen, matkailun kasvu, kaivannaisraaka-aineiden kysyntä ja ruokahuollon varmistaminen lisäävät potentiaalisesti kysyntää liikenneverkolle ja mahdollisuuksia elinkeinoille.

Hyvät liikenneyhteydet ja vireä elinkeinoelämä ovat välttämättömiä, mutta eivät yksinään takaa elinvoimaista kehitystä. Asukkaiden sujuvan arjen elementit kuten toimiva asuntopolitiikka ja laadukas asuinympäristö ovat niin ikään tärkeitä. Monipuoliset asumismahdollisuudet ja toimiva joukkoliikenne edistävät seudun vetovoimaa, summaa Laukaan kunnanjohtaja Linda Leinonen.

– Seudun elinvoima- ja potentiaalianalyysissä yhtenä kehittämisen paikkana nousi esille tarve seudulliselle profiloitumiselle. Esimerkiksi Jyväskylän liikuntapääkaupunkistrategiassa ja arkiliikkumisen olosuhteiden kehittämisessä on tunnistettu ainesta myös seudulliseen profiloitumiseen, kertoo Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin.

Lisätietoa Jyväskylän kaupunkiseudun seutufoorumista:

https://www.jyvaskylanseutu.fi/jyvaskylanseutu/tulevaisuuden-kaupunkiseutu/seutufoorumi

Lisätietoja:

– Jaakko Selin, Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p. 0400 778 779

– Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki, p. 050 3362 819
– Linda Leinonen, kunnanjohtaja, Laukaan kunta, p. 040 188 0566

Takaisin ajankohtaisiin