Siirry sisältöön

Kunnanhallituksen 12.9. kokouksessa esityslistalla olevia asioita

 

Toivakan kunnanhallituksen 12.9. kokouksen esityslistan tiedote 

Kunnanhallitus käsittelee 12.9.2022 kokouksessaan muun muassa harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemista vuonna 2022, Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä, Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutos –ehdotuksen ja vastineiden sekä nähtäville asettamisen hyväksymistä, osavuosikatsausta sekä kiinteistönhoitajan täyttölupaa. 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lisäkustannukset poikkeuksellisen suuret 

Kunnanhallituksen pohjaehdotuksena on, että Toivakan kunta hakee 500 000 euron harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta Valtiovarainministeriötä vuonna 2022. Korotuksen hakeminen vuonna 2022 johtuu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin heikentyneen taloustilanteen arviosta.  

Tilinpäätöksessä 2021 Toivakan kunta varautui kattamaan 300.000 eurolla Keski-Suomen sairaanhoitopiirin aikaisempia, tiedossa jo olleita alijäämiä muodostamalla pakollisen varauksen. Lopullinen kuntakohtainen alijäämäsumma yhdessä perusterveydenhuollon kustannusylityksen kanssa vaikuttaa kunnan tilinpäätösennusteeseen 2022 siten, että kunnan tilinpäätösennusteen mukainen tulos vuodelta 2022 tulee olemaan reilusti alijäämäinen,  -346 072 euroa.  

Myös vuosikate heikkenee merkittävästi. Tämä tekee haasteelliseksi toteuttaa kunnan hyväksyttyä talouden tasapainotusohjelmaa vuodelta 2021 ja kunnan taseeseen kertyneiden alijäämien kattamista annetussa määräajassa (2024 loppuun mennessä).  

Äkillisesti muuttuneen tilanteen ja kokousaikataulun vuoksi kunnanhallitus käsittelee asian maanantaina 12.9.2022. Kunnanjohtaja on sopinut kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston kanssa, että on kunnan edun mukaista toimittaa hakemus määräajassa, vaikka sen kokouskäsittely toteutetaankin vasta muutamaa päivää myöhemmin. Mikäli kunnanhallitus 12.9.2022 päättää olla hakematta harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta, perutaan hakemus ilmoittamalla siitä Valtiovarainministeriöön. 

 

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiin uutta pontta 

Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntiä pyritään kohentamaan uuden ehdotuksen mukaisesti. Kunnanjohtaja esittää, että Suur-Savon Sähkö Oy:n nykyisiä omistajia lähestytään myyntikirjeellä. Toivakan kunta voi myydä koko päättämänsä osakemäärän tai osan siitä yhdelle tarjoajalle tai osittain eri ostajille, mutta tarjousvertailussa voittava tarjous on hinnaltaan suurin (per osake). Tarjous perustuu kunnanvaltuuston 8.11.2021 tekemään päätökseen asettaa myyntiin 150 kappaletta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita ja hyväksyttävän hinnan tulee olla vähintään 8000 euroa osakkeelta. Kaupasta tehdään vielä erillinen kunnanhallituksen päätös loppuvuodesta 2022.  

 

Viisarinmäen yritysalue sekä Leppävedenrannan kaavamuutos –ehdotus nähtäville 

Pohjaehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää hyväksyä Viisarimäen yritysalueen ja Leppävedenrannan asemakaavamuutoksen ehdotuksen ja vastineet sekä asettaa sen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on sallia alueella muukin kuin vain itse alueella tehtävään teolliseen tuotantotoimintaan liittyvä kaupallinen elinkeino- ja yritystoiminta. Päätavoitteena on saada alue rakentumaan ja infralle tarkoituksenmukaista käyttöä. 

 

Osavuosikatsaus  

Osavuosikatsauksen pohjaehdotuksena on, että kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1-6 tiedoksi ja esittää sitä edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle. Kunnanhallitus merkitsee tilinpäätösennusteen sekä KSSHP:n alijäämien ennakoidut vaikutukset tiedoksi ja esittää ne edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle.  

 

Kiinteistönhoitaja saa vakinaisen paikan 

Kunnanhallituksen pohjaehdotuksena on, että se päättää myöntää täyttöluvan vakinaiselle kiinteistönhoitajan työsuhteiselle työntekijälle 1.11.2022 alkaen. Tehtävään sisältyy myös kunnan kiinteistöjen- ja vesihuollon 24/7 vikapäivystystehtävät sekä osia yleisten alueiden ylläpitotöistä.  

 

Lisätietoja: 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p.040 52 31 633

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p.050 307 6114

 

Esityslista kokonaisuudessaan luettavissa täällä. 

Takaisin ajankohtaisiin