Siirry sisältöön

Kysely 10-17 vuotiaille lapsille julkisten varojen käytöstä

Valtiovarainministeriön logo

Keräämme lapsilta mielipiteitä valtion, kuntien ja hyvinvointialueiden rahankäytöstä. Kyselyyn toivotaan vastauksia Suomessa asuvilta 10–17-vuotiailta lapsilta.

Vastaa kyselyyn

Tai voit kopioida seuraavan linkin: https://link.webropolsurveys.com/S/A0C576690546A17F

Kysely kuuluu valtiovarainministeriön lapsibudjetoinnin hankkeeseen, jossa luodaan kuntiin ja hyvinvointialueille lapsibudjetoinnin toteutusmalleja. Hankkeen selvityshenkilöinä toimivat Mika Penttilä ja Juha Aho. Valtiovarainministeriön hanke on osa kansallisen lapsistrategian toimeenpanosuunnitelmaa, jossa jalkautetaan lapsistrategian linjauksia lapsen oikeuksia kunnioittavan, lapsi- ja perhemyönteisen Suomen rakentamiseksi.

Lapsibudjetointi pohjautuu YK:n Lapsen oikeuksien yleissopimukseen, jonka mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuus edistää lasten oikeuksien toteutumista talousarvioprosessin kaikissa vaiheissa. Lapsibudjetoinnilla tarkoitetaan tässä hankkeessa kunnan tai hyvinvointialueen talousarvion tarkastelemista lapsen oikeuksien näkökulmasta. Hankkeessa tarkastellaan myös talous- ja toimintatietojen seurantaa sekä raportointia.

Keräämme lapsilta näkemyksiä, koska haluamme kuulla lasten mielipiteitä siitä, kuinka valtio, kunnat ja jatkossa myös hyvinvointialueet käyttävät julkisia varoja lapsiin. Kysymme myös mielipidettä tavoista, joilla päätetään, kuinka paljon ja mihin julkista rahaa käytetään. Kyselyssä ei kysytä vastaajan nimeä. Kyselyyn voi vastata molemmilla kotimaisilla kielillä perjantaihin 20.5. klo 16 asti.

Vastaavanlainen kysely toteutettiin vuonna 2015 Lastensuojelun Keskusliiton toimesta osana kansainvälistä selvityshanketta. Kyselystä julkaistiin Lasten ja nuorten mielipiteitä hallituksen rahankäytöstä -raportti. Nyt toteutettava kysely pohjautuu tähän aiempaan kyselyyn, jotta voimme vertailla tuloksia. Valtiovarainministeriöllä ja lapsistrategian virkakunnalla on oikeus käyttää kyselyn vastauksia.

Mikäli teillä herää kysymyksiä, vastaamme niihin mielellämme.

Ystävällisin terveisin

selvityshenkilö Mika Penttilä, puh. 044 703 9012, mika.penttila@ouka.fi

selvityshenkilö Juha Aho, puh. 040 595 5375, juha.aho@ouka.fi

valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Heidi Järvenpää, puh. 050 430 6416, heidi.jarvenpaa@gov.fi

lapsistrategian asiantuntija Laura Saarinen, puh. 029 516 3352, laura.e.saarinen@gov.fi

 

 

Takaisin ajankohtaisiin